Dni európskeho kultúrneho dedičstva
European Heritage Days
Journées européennes du patrimoine

Dni európskeho kultúrneho dedicstva

 

Aktuálne informácie

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017
Termín: 1.-30. september 2017
Téma: Pamiatky a príroda: krajina možností
Slávnostné otvorenie: Hosťujúcim mestom otváracieho ceremoniálu DEKD 2017 je pri príležitosti osláv 30. výročia vyhlásenia centra mesta za mestskú pamiatkovú rezerváciu mesto Trnava. Ceremoniál sa uskutoční dňa 7. septembra 2017 v priestoroch budovy Mariánskeho seminára - Marianum, ktorá patrí k najvýznamnejším reprezentačným priestorom v meste.
Viac informácií na oficiálnych stránkach ZHMaO ...

 

Katalóg podujatí DEKD na stránke Združenia historických miest a obcí Slovenska (www.zhmao.sk / www.dekd.sk)

 

Všeobecne o podujatí

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) / European Heritage Days (EHD) sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou Komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch.
Základným cieľom DEKD, ktoré sa tradične konajú v mesiaci septembri, je jednak zvýšiť povedomie obyvateľov o miestom dedičstve a prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ako aj rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom. Počas DEKD sa otvárajú pre verejnosť mnohé historické budovy, pamiatky, areály, ktoré sú zvyčajne uzavreté pre verejnosť, alebo sa v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách poriadajú špeciálne sprievodné podujatia.
Vlastníci pamiatok, občianske združenia, spolky, školy, náboženské spoločnosti, mestá a obce, územná samospráva, štátna a verejná správa, všetci sa môžu prihlásiť k spoločnej myšlienke DEKD a pripraviť zaujímavé prehliadky pamiatok, súťaže pre deti a mládež, komunitné slávnosti, animácie a koncerty a ďalšie kultúrne a spoločenské podujatia.
Slovenská republika sa pripojila k organizátorom DEKD v roku 1993 a od vtedy sa každoročne konajú otváracie podujatia v niektorom historickom meste a každý ročník je zameraný na špecifickú tému. Koordinátorom DEKD na Slovensku je od roku 2010 Združenie historických miest a obcí SR.

 

História podujatia na Slovensku (1992 – 2016):

 

1992 Celoeurópske otvorenie podujatia Česko- Slovensko ´92 / Praha - Tábor - Telč (CZ) Trnava (SK) /
1993 Občan a pamiatky / Banská Štiavnica, Čierny Balog /
1994 Pamiatky a mládež / Levoča, Markušovce /
1995 Historické techniky v modernom živote / Banská Bystrica, Špania Dolina /
1996 Historické mestá / Košice, Prešov /
1997 Hrady na Slovensku / Trenčín, Beckov /
1998 Tradičná ľudová architektúra / Ružomberok, Vlkolínec /
1999 Drevené kostoly + v rámci kampane RE „Európa - spoločné dedičstvo“ / Svidník, Ladomírová /
2000 Rímske pamiatky na Slovensku v rámci kampane „Európa- spoločné dedičstvo“ / Bratislava Rusovce - Gerulata /
2001 Symbióza kultúrneho a prírodného dedičstva / Rožnava, Betliar, Domica /
2002 Písomné pamiatky – pramene kultúry a vzdelanosti / Nitra, Kostolany pod Tríbečom /
2003 Od súkromných zbierok k národným inštitúciám / Martin /
2004 Starý pôvod, nový účel / Lučenec venované 50. výročiu prijatia Európskeho kultúrneho dohovoru /
2005 Dedičstvo iných je dedičstvom všetkých / Prešov + okolie /
2006 Európa, spoločné dedičstvo / Skalica /
2007 Pamiatky a krajina / Žilina /
2008 V minciach pamät žije / Kremnica /
2009 Víno a keramika / Malokarpatský región /
2010 Technické a industriálne pamiatky / Banská Štiavnica /
2011 Hodnoty kultúrneho dedičstva pre spoločnosť / Bardejov /
2012 Pamiatky môjho domova / Bratislava /
2013 Pamiatky duchovného života / Košice /
2014 / Poprad /
2015 Reč pamiatok / Modra /
2016 Pamiatky a my / Zvolen /

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!