AP Gallery, Bratislava

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Koreničova 11, 811 03 Bratislava

Kontakt: Andrea Pallang
Mobil: +421 915 37 76 63
E-mail: aapallagio@gmail.com
Www: ap-gallery.webnode.sk

 

Otváracie hodiny

 

Na základe telefonického objednania.

 

História-popis

Cieľom projektu občianskeho združenia ap-gallery, je dobrovoľné združovanie ľudí za účelom realizácie aktivít zameraných na organizáciu, realizáciu, podporu, rozvoj a prezentáciu umeleckých, kultúrnych a spoločenských aktivít / výstavy, sympózia, diskusné fóra, konferencie, semináre, workshopy/, ako aj rozvoj participácie a spolupráce občanov na kultúrnom a spoločenskom dianí.
Snahou Galérie AP, je formou výstav prehlbovať záujem o súčasné, slovenské výtvarné umenie, mapovať aktuálne maliarske trendy doma i v zahraničí a zároveň aktivizovať tých, ktorým myšlienka rozvoja filantropie v oblasti umenia nie je cudzia.

 

Služby:

V prípade záujmu o kúpu umeleckého diela sprostredkuje kompletný servis od komunikácie s umelcom o cene umeleckého diela, uzatvorenia zmluvy až po dovoz a nainštalovanie umeleckého diela.

Poskytujeme zároveň poradenstvo:

- o interiérovom umiestnení diela v konkrétnom priestore, nasvietení diela, nainštalovaní závesného systému adjustovaní diela a iné technické poradenstvo.
- v oblasti dekorovania a zariaďovania interiérov formou konzultácii s výtvarníkmi, s architektom, sochármi a pod. Na základe vami navrhnutého rozpočtu vám pripravíme ponuku na zariadenie vašich priestorov.

Uvedení umelci participujú alebo v minulosti spolupracovali na rôznych projektoch galérie, prípadne s nimi galéria plánuje v budúcnosti spoluprácu.

 

Kalendárium

Aktuálna výstava

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!