Dom Fotografie Liptovský Mikuláš
* House of Photography Liptovsky Mikulas

Dom Fotografie

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

031 01 Liptovský Mikuláš

Mobil: +421 905 288 717, +421 905 974 855
E-mail: domfoto@domfoto.sk, dom.fotografie@gmail.com
Www: www.domfoto.sk

 

Otváracie hodiny

 

 

História-popis

Galéria P.M.BohúňaDom FotografieDom fotografie je jediná špecializovaná inštitúcia svojho druhu na Slovensku, ktorá sa venuje systematickej a mnohostrannej činnosti v oblasti súčasnej i historickej fotografie. Otvorený bol v roku 1996 na námestí Sv. Egídia v Poprade pod správou Tatranskej galérie.
OZ Dom fotografie v Poprade je neziskovou kultúrnou inštitúciou, ktorá zameriava svoju činnosť na aktivity súvisiace s prehlbovaním profesionálneho a neprofesionálneho záujmu o médium fotografie, výtvarného umenia a filmu, s rozvojom medzinárodnej kultúrnej výmeny a prehlbovaním domácich a zahraničných kontaktov. Dom FotografieDom fotografie je jedinou špecializovanou fotografickou inštitúciou na Slovensku, systémovo sa venujúcou Dom Fotografieodbornej výstavnej, publikačnej, vydavateľskej, dokumentačnej a zbierkotvornej činnosti z oblasti súčasnej a historickej fotografie, ako i pravidelnej kultúrno-výchovnej a klubovej činnosti. OZ Dom fotografie má ambície stať sa celoslovensky a medzinárodne etablovaným centrom fotografie.


Od 1.marca 2006 sídlila v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

 

Expozície

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
26.06.2015, vernisáž o 16.00 23.08.2015 HOMMAGE TO MARTIN MARTINČEK /
POCTA MARTINOVI MARTINČEKOVI

Miesto: Kaštieľ – Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine
adresa: ul. kpt. Nálepku 71, 069 01 Snina

Autorka a kurátorka projektu: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0905 288717

Organizátori / produkcia: Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine v spolupráci s Galériou umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v Spišskej Novej Vsi a Domom fotografie, o.z. v Liptovskom Mikuláši

Koordinátorka výstavy: Mgr. Daniela Kapráľová, Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine,
tel. 0918 670 205, snina.kastiel@outlook.sk

VYSTAVUJÚCI AUTORI :
Balco, Andrej ǁ Bán, Andrej ǁ Barla, Andrej ǁ Bošanská, Petra ǁ Breier, Pavol ǁ Cepková, Petra ǁ Česla, Jozef ǁ Črep, Martin ǁ Eliáš, Vlado ǁ Hojstričová, Jana ǁ Hrnčiarik, Ján ǁ Hyža, Alan ǁ Jackuliaková, Dominika ǁ Jančo, Jakub ǁ Kapráľová, Daniela ǁ Kleibl, Martin ǁ Kočan, Robo ǁ Kollár, Martin ǁ Marenčín, Martin ǁ Németh, Boris ǁ Ondzik, Jozef ǁ Pecha, Pavel ǁ Prekop, Rudo ǁ Sedlák, Jozef ǁ Stacho, Ľubo ǁ Stacho, Monika ǁ Šišková, Hela ǁ Štreit, Jindra ǁ Švolík, Miro ǁ Sýkora, Jaro ǁ Varga, Kamil ǁ Župník, Peter

POPIS PROJEKTU :
Výstava v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej prezentuje súčasnú fotografiu v dielach 32 autorov a unikátne dokumentárne záznamy o Martinčekovi z archívu Ľuba Stacha. Súčasťou expozície je projekcia "Veľká noc – pocta Martinčekovi" z tvorivej dielne Katedry fotografie a nových médií VŠVU (Bratislava) z r. 2007. Výstava Hommage to Martin Martinček / Pocta Martinovi Martinčekovi je ojedinelým projektom, ktorý spája zdanlivo nezlučiteľné pri bohatom autorskom zastúpení – napriek tomu sa stávame súčasťou tvorivého dialógu medzi minulosťou a prítomnosťou v ucelených tematických okruhoch, prepájaných uni-kátnymi fotografickými dielami.

KURÁTORKA VÝSTAVY LUCIA BENICKÁ HOVORÍ :
"Výstava Hommage Martinovi Martinčekovi / Pocta Martinovi Martinčekovi reflektuje niekoľko žánrových okruhov v dielach súčasných fotografov bez generačnej príbuznosti, ktorí sa pripojili k výzve pri zostavovaní projektu: v prvom rade sa jedná o autorov, ktorí sa za posledných 20 rokov podieľali na činnosti Domu fotografie, ako aj o mladú, nastupujúcu generáciu, ktorej vybrané diela priamo korešpondujú s Mar- tinčekovým odkazom. Výstava komentuje jednotlivé vystavené diela, ako aj stanovisko k Martinčekovmu dielu. Výstavný príbeh sa formuje v niekoľkých nosných okruhoch, kde sa fotografie dostávajú do žánro-vých dialógov: ↘ 1. Dokumentárnu fotografiu v tradičnom ponímaní, niekedy s nenápadnými presahmi do konceptu a experimentu, prezentujú diela fotografov: Andrej Bán, Andrej Balco, Pavol Breier, Andrej Barla, Alan Hyža, Daniela Kapráľová, Martin Kollár, Martin Marenčín, Boris Németh, Jozef Ondzik, Jaro Sýkora a Jindra Štreit. ↘ 2. Ku konceptuálnemu dokumentu, príbehovosti a experimentu môžeme zaradiť práce autorov ako Petra Bošanská, Petra Cepková, Jana Hojstričová, Dominika Jackuljaková, Jakub Jančo, Martin Kleibl, Jozef Sedlák, Ľubo Stacho a Monika Stacho. ↘ 3. Osobitnú časť výstavy tvoria fotografie insceno-vané, hlavne z diel autorov "slovenskej novej vlny": Robo Kočan, Pavel Pecha, Miro Švolík, Kamil Varga a Peter Župník. ↘ 4. Prepojenie s abstrakciou, výtvarným i surreálnym odkazom nájdeme v dielach Jozefa Česlu, Jana Hrnčiarika, Ruda Prekopa a Hely Šiškovej. ↘ 5. Manipulovaná a čistá krajina s odkazom na Martinčekove zobrazenie Liptova a hôr je prezentovaná v prácach dvoch autorov: Martina Črepa a Vlada Eliáša."

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!