Galéria Jána Kulicha, Zvolenská Slatina
* Jan Kulich Gallery, Zvolenska Slatina

Galéria Jána Kulicha, Zvolenská Slatina - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Galéria Jána Kulicha, Zvolenská Slatina - mapa

Ul. Terézie Vansovej 2, 962 01 Zvolenská Slatina

Mobil: +421 948 366 260
E-mail: galeriajanakulicha@gmail.com
Www: www.galeriajanakulicha.sk
Facebook: www.facebook.com/GaleriaJanaKulicha

 

Otváracie hodiny

 

máj - október

Štvrtok - nedeľa: 10.00 - 18.00

 

Počas zimy a jari je otvorená počas kultúrnych akcií.

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

- dospelí: 3,00 €
- študenti, žiaci, dôchodcovia a osoby ZŤP: 1,50 €
- deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby: zadarmo

 

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

 

História-popis

Galéria Jána Kulicha, Zvolenská SlatinaGaléria Jána Kulicha prezentuje vlastné diela, v budúcnosti plánuje pripravovať výchovno - vzdelávacie programy a vystavovať tvorbu aj iných autorov.

Ján Kulich je už dávno významnou súčasťou slovenského sochárstva.
Podstata jeho diela vyrastá z koreňov ľudovej kultúry a bol bytostne presvedčený o tom, že všetko, čo vytvoril, patrí Slovensku. Jeho snažením bolo, aby ľuďom ukázal cez svoje dielo aké je to naše Slovensko krásne a duchovne bohaté, priamo v jeho rodisku, s ktorým zostal navždy Galéria Jána Kulicha, Zvolenská Slatinaspätý aj keď žil a pracoval v hlavnom meste.
Až na malé výnimky sa jeho celoživotná tvorba zachovala v celistvosti. Od drevených sošiek z detstva, cez kresby, skice, obrazy, medaily, reliéfy, plastiky až po posledný portrét pozostáva z takmer 3700 diel a tvorí ťažisko zbierky galérie.
Myšlienka sprístupniť Kulichove diela širokej verejnosti v jeho rodisku vznikla ešte počas jeho života.
Galéria Jána Kulicha, Zvolenská SlatinaVďaka významnej a zásadnej pomoci Železiarní Podbrezová a.s. sa podarilo Galériu vybudovať na vlastnom pozemku - v strede dediny, medzi školou a evanjelickým kostolom.
Slávnostné otvorenie Galérie Jána Kulicha sa uskutočnilo v piatok 10. júla 2015 spolu s vernisážou prvej výstavy v nej ako programovej súčasti 50. ročníka Folklórnych slávnosti pod Poľanou.

 

Galéria Jána Kulicha, Zvolenská SlatinaPoslaním Galérie Jána Kulicha je sprístupniť dielo Jána Kulicha kultúrnej verejnosti a zoznámiť ju tak so širokým obsahovým záberom jeho tvorby a jej rozsahom.
S výnimkou výstavy na Bratislavskom hrade v roku 2010, usporiadanej jeho rodinou, nemal Ján Kulich reprezentatívnu výstavu takmer 30 rokov. Za tento čas stihla vyrásť jedna nová generácia, ktorá o tomto významnom sochárovi nevie nič, nanajvýš to, čo sa darí niekomu cez médiá verejnosti podsúvať.
Preto je prínosné, že sa konečne s jeho tvorbou majú možnosť zoznámiť všetci priamo a Galéria Jána Kulicha, Zvolenská Slatinasami si tak spraviť obraz o diele, ktoré malo zostať zabudnuté, zdehonestované systematickou škandalizáciou a doslova vygumované zo slovenskej výtvarnej histórie.

Galéria Jána Kulicha je kultúrny projekt financovaný zo súkromných zdrojov.
Okrem expozície diela Jána Kulicha, postupne zostaveného do niekoľkých okruhov jeho celoživotných ťažiskových tém, má galéria v pláne v budúcnosti prezentovať tvorbu aj iných autorov, realizovať výchovno-vzdelávacie programy (nielen) pre deti a mládež, tvorivé dielne a pripravovať ďalšie výstavné projekty. Rozsiahla záhrada poskytuje priestor na workshopy a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia.

 

Expozície

 

Galéria Jána Kulicha, Zvolenská SlatinaKoncept výstavy Piliere a klenby národnej kultúry Slovenska v sochárskom a medailérskom diele Jána Kulicha pripravil k príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra doc. Ing. Viliam Ján Gruska vGaléria Jána Kulicha, Zvolenská Slatina spolupráci s akad. mal. Máriou Molčanovou a akad. arch. Branislavom Kulichom.

Jadro výstavy tvoria portréty, plastiky a medaily osobností našich kultúrnych dejín (Solúnski bratia, Ľudovít Štúr, Matej Bel, Anton Bernolák, Matej Hrebenda, Milo Urban, Milan Rúfus, Martin Kukučín, Andrej Sládkovič, Marína, Detvan) a symboly ľudovej kultúry: Zvončiar a Morena. Výstavu dopĺňajú kresby skicované v amfiteátri počas folklórnych slávností v Detve v rokoch 1967-1980 ale aj doposiaľ v celku nevystavený súbor 31 bronzových reliéfov Svadbenie, ktorý Ján Kulich vytvoril v rokoch 1982 až 1991. Súčasťou výstavy sú krátke digitálne prezentácie dotvorených hudbou: Svadbenie, Zrod sochy a Instrumentum Excellens.

 

Galéria Jána Kulicha, Zvolenská Slatina Galéria Jána Kulicha, Zvolenská Slatina Galéria Jána Kulicha, Zvolenská Slatina Galéria Jána Kulicha, Zvolenská Slatina Galéria Jána Kulicha, Zvolenská Slatina Galéria Jána Kulicha, Zvolenská Slatina

 

Prvý expozičný celok diel Jána Kulicha s názvom „Piliere a klenby národnej kultúry Slovenska“ bude vystavený už len do 25. mája 2016 . Ťažisko tvoria plastiky zo zváraného železa, v technike, v ktorej dosiahol Kulich výnimočné majstrovstvo: súsošie Solúnski bratia, portrét Ľudovíta Štúra, Morena a Zvončiar. Jadro výstavy tvoria plastiky a medaily osobností našich kultúrnych dejín: Matej Bel, Anton Bernolák, Matej Hrebenda, Milo Urban, Milan Rúfus, Martin Kukučín, Andrej Sládkovič, Marína, Detvan a mnoho ďalších.

Už 1. júna 2016 bude nainštalovaný ďalší tématický okruh - „Hudba, jej rezonancie a tvorcovia“.
Galéria Jána Kulicha, Zvolenská SlatinaNávštevníci budú mať možnosť zoznámiť sa s celoživotnou témou Jána Kulicha. Uvidia prvé sošky a reliéfy z detských čias, (najstaršia z nich má 81 rokov, Kulich ju vystrúhal ako 5 ročný). Portréty výnimočných tvorcov ľudovej hudby – Rinalda Oláha, Dušíka, Martina Sanitrára, Juraja Kubinca, skupinové kompozície muzikantov z Terchovej, Hrochote, Balogu, Oravy, fujaristov, tanečníkov, gajdošov, nebude chýbať kolekcia medailí, vytvorená k okrúhlym výročiam Podpolianskych slávností v Detve. Za pozornosť bude stáť aj portrét Alexandra Moyzesa, skica svetoznámeho Luciana Pavarottiho, prvý súťažný návrh na pamätník Jána Levoslava Bellu z roku 1952, kolekcia drobných plastík afrických hudobníkov, inšpirovaná cestou v Egypte a Guinei v roku 1968. Prvýkrát bude vystavený súbor liatych plakiet s portrétmi 45 svetových hudobných skladateľov, ako jedno z posledných diel Jána Kulicha z rokov 2011-2012.

 

Od mája 2017 ponúka Galéria Jána Kulicha ďalší, v poradí tretí tematický okruh. Názov tohtoročnej inštalácie je „Rodina a priatelia“. V rámci nej môžu návštevníci nazrieť do intímnejších sfér a inšpirácií Kulichovej tvorby, ovplyvnenej prostredím, v ktorom vyrastal a ktoré výrazne formovalo jeho tvorbu. Patria sem portréty jeho najbližšej rodiny: rodičov, manželky, detí či vnúčat z rôznych období a etáp jeho života. Téma rodiny zahŕňa aj motív madony, s ktorým sa v rámci inštalácie možno stretnúť pri dielach Podpolianska madona, Dlane a Pieta. Pri prezentácii dôležitého sveta autorovej tvorby galéria nevynechala ani portréty jeho priateľov, s ktorými ho spájala nielen práca či láska k výtvarnému umeniu, ale aj zanietenie pre slovenskú ľudovú kultúru a jej hudobné a výtvarné prejavy. Významnou súčasťou výstavy je výber z tvorby Márie Medveckej, predstaviteľky slovenského realistického impresionizmu a Kolomana Sokola, zakladateľa modernej slovenskej grafiky 20. storočia.

 

Fotografie poskytla Galéria Jána Kulicha v roku 2015.

 

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
    CHCEŠ SA STAŤ DETEKTÍVOM?CHCEŠ SA STAŤ DETEKTÍVOM
V GALÉRII JÁNA KULICHA?
     
    Hľadanie pokladuHľadanie pokladu

 

 

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!