Galéria Cypriána Majerníka Bratislava
* Cyprian Majernik Gallery Bratislava

Galéria Cypriána Majerníka Bratislava

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Zichyho palác, Ventúrska 9, 811 01 Bratislava

Tel.: +421 2 59 20 16 05
E-mail:
Www:


Otváracie hodiny

História-popis

Znovuotvorená Galéria Cypriána Majerníka (GCM) od začiatku roku 2008 sídli v Zichyho paláci a spravuje ho Centrum hudby Bratislava – Staré Mesto.
Koncepcia výstavného programu galérie je návratom k odkazu a programu pôvodnej GCM v Bratislave, ktorá realizovala svoju výstavnú činnosť od roku 1957. Iniciátorom myšlienky vzniku GCM v roku 1957 bol Ernest Špitz a Marián Čunderlík. V dejinách slovenského výtvarného umenia predstavovala priestor pre aktuálne tendencie v umení v 60. a 70. rokoch. Pôvodne bola nazvaná Galériou mladých, neskôr prvou samostatnou výstavou Cypriána Majerníka v októbri 1957 pomenovaná jeho menom. Bola miestom prvých výstav začínajúcich autorov dnes patriacich k významným slovenským výtvarníkom.

Zámerom projektu je znovu oživenie Galérie Cypriána Majerníka, ktorej iniciátorom myšlienky vzniku bol Ernest Špitz v roku 1957. V dejinách slovenského výtvarného umenia predstavovala priestor pre aktuálne tendencie v umení v 60. a 70. rokoch. Pôvodne bola nazvaná Galériou mladých, neskôr prvou samostatnou výstavou Cypriána Majerníka v októbri 1957 pomenovaná jeho menom. Bola miestom prvých výstav začínajúcich autorov dnes patriacich k významným slovenským výtvarníkom. Zo všetkých výstav v histórii Galérie Cypriána Majerníka spomeniem výber z prezentácií: v roku 1958 I. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, 1962 Andreja Rudavského, 1964 Jaroslava Kočiša, 1965 Jozefa Jankoviča, 1965 Milana Dobeša, 1967 Jany Želibskej, 1967 Stanislava Filka, 1967 Petra Bartoša a Michala Studeného, 1970 Juraja Meliša, 1970 Ivana Štepána, 1970 Antona Cepku, 1971 Pavla Bindera, 1974 Juraja Bartusza. Galéria existovala do roku 2000 pod vedením Slovenskej výtvarnej únie, v závere prezentovala predovšetkým autorov únie a slovenskú fotografiu. Jej pôvodné priestory sídlili na Hurbanovom námestí č.7., v súčasnosti už neexistuje.
Okrem samostatných prezentácií výstav mladej nastupujúcej generácie v 60. rokoch, sa jej história negatívne spája s dobovými zákazmi a cenzúrou. V roku 1958 tu mal samostatnú prezentáciu Marián Čunderlík (úvod v katalógu Oskár Čepan), jeho výstava bola po niekoľkých dňoch uzavretá. Podobný osud zasiahol aj samostatnú výstavu Milana Paštéku, zatvorili ju v predvečer vernisáže v októbri roku 1959. Galéria bola skutočným miestom najaktuálnejších výstav umenia mladých autorov predovšetkým v spomínaných 60. a 70. rokoch, preto aj dynamickým priestorom na diskusie, polemiky a kritiky, ako i nepochopenia. Obdobný program a dynamický priestor na polemiku chce nasledovať znovu oživená galéria Cypriána Majerníka v nových priestoroch – ide o priestory Zichyho paláca v Bratislave, ktorý sa nachádza v správe mestského kultúrneho zariadenia Zichyho palác mestskej časti Bratislava – Staré mesto.
V dejinách slovenského výtvarného umenia má Galéria Cypriána Majerníka legendárny význam. Z toho dôvodu je potrebné jej obnovenie aktuálnym rozmerom a obsahom súčasného slovenského umenia a vizuálnej kultúry. Tak ako si želal jej zakladateľ, Ernest Špitz, aby bola galéria: „...semenišťom neakademického, priebojného umenia generácie, ktorá začína svoj boj o miesto pod slnkom, aby bola arénou, v ktorej sa bude bojovať o nový názor, aby bola miestom, kde sa o týchto názoroch bude hovoriť, diskutovať, lebo nič, čo malo hodnotu, nevzniklo bez boja. V stojatých vodách sa darí iba plesni.

 

Expozície

Novoobnovená galéria je priestorom predovšetkým individuálnych výstav a prezentácií mladých autorov do 35 rokov, študentov a absolventov umeleckých štúdií na Slovensku. Okrem toho každoročne realizuje výstavu reflektujúcu vybranú problematiku, alebo samostatnú autorskú prezentáciu z dejín galérie, ktorá v minulom roku oslávila 50 rokov. Súčasťou programu sú aj výstavy kurátorov venujúcich sa súčasnému vizuálnemu umeniu. Paralelne k jednotlivým výstavám prebieha prezentačný „Project Room 14“, ktorý predstavuje digitálne spracované portfóliá mladých autorov/autoriek prostredníctvom dataprojekcie v samotnom priestore galérie.

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!