Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
* Milos Alexander Bazovsky Gallery in Trencin

Galéria M.A. Bazovského

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Palackého 27, 911 01 Trenčín

Tel.: +421 32 743 68 58
E-mail: info@gmabtn.tsk.sk
Www: www.gmab.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi: 9.00 - 17.00

So, Ne: 11.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 2 €
Zľavnené vstupné (deti, študenti, seniori): 1 €
Podrobné vstupné v PDF
Foto, kamera: nie je možné

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: I. a II. podlažie

História-popis

Galéria M.A. BazovskéhoGaléria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, situovaná strategicky výhodne v geograficky i kultúrne zaujimavom centre Považia, bola konštituovaná v roku 1969. Svoje meno nesie po národnom umelcovi M. A. Bazovskom, ktorý práve posledné roky svojho pohnutého a mnohovrstvového žiivota prežil v Trenčíne (1962 - 68).
Sídlom galérie boli do roku 2002 architektonicky impozantné priestory barokového piaristického kláštora ( 1653 - 57) na Mierovej ul. 7.
Galéria M.A. BazovskéhoNa základe vydania kolaudačného rozhodnutia dňa 19.2. 2002 galéria sprístupnila verejnosti zrekonštruované priestory na Palackého ulici č. 27 otvorením výstavy Václava Ciglera dňa 22. 3. 2002. Expozícia Miloša Alexandra Bazovského bola otvorená 28. 6. 2002. Ďalšie priestory určené na premenné výstavy boli sprístupnené 13. 9. 2002.

Už od počiatku existencie bola jasná profilácia galérie - orientácia na výtvarné umenie 20. storočia - v užších regionálnych, ale najmä širších celoslovenských súvislostiach. Zameranie na modernú výtvarnú kultúru sa najbezprostrednejšie premietlo do štruktúry jej zbierkového fondu a následne logicky i do charakteru expozičných súborov.

Galéria M.A. BazovskéhoZáklad galerijnej zbierky i dominantný expozíčný celok tvoria diela M. A. Bazovského. Vyše 1000 obrazov, kresieb a gvašov veľmi plasticky dokumentuje najzávažnejšie tvorivé peripetie, ohraničujú vývojové etapy Bazovského tvorby, informujú o jej širokom tematickom horizonte, približujú základ tejto hĺbavej myšlienkovej reflexie definujúcej emotívne sviežo, presvedčivo a tvaroslovne bravúrne podstatu slovenskej krajiny a základnú filozofiu života jej obyvateľov. Systematickým obohacovaním a rozširovaním tohoto jedinečného umeleckého fondu sa podarilo vytvoriť kolekciu charakterizujúcu a reprezentujúcu umelca, ktorého tvorba zohrala pri konštituovaní slovenského moderného umenia určujúcu úlohu.
Galéria M.A. BazovskéhoDruhým okruhom zbierkotvornej i expozičnej aktivity Galérie M. A. Bazovského je slovenské výtvarné umeníe 20. storočia (maľba, grafika a sochárstvo). Dokumentuje obdobie formovania základov slovenského výtvarného umenia po roku 1918 s prezentáciou najvýznamnejších osobností, jeho daľši rozmach a štýlové vývojové premeny po II. svetovej vojne, ako aj jeho súčasnú, veľmi diferencovanú podobu manifestovanú v tvorbe strednej a mladej generácie. Výnimku v chronológii tvorí len maliar Ladislav Medňanský, ktorého životné i tvorivé peripetie sú úzko prepojené s územnou oblasťou pôsobnosti galérie. Ďalším smerom zberateľského záujmu i prezentačnej činnosti trenčianskei galérie je precízna a exaktná dokumentácia umeleského vývoja v rámci trenčianskeho regiónu. Koncentruje sa nielen na žijúcich autorov (maliarov, sochárov, keramikov), ale i na výtvamíkov, ktorí v Trenčíne pôsobili v minulosti alebo ich tvorba bola určitým spôsobom zviazaná s týmto regiónom.

 

Expozície

MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ /1899 – 1968/
I. poschodie
Stála expozícia predstavujúca súbor diel jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov obsahuje výber najvýznamnejších diel v zbierkach galérie – olejomaľby, gvaše, tempery a kresby.

 

Galéria M.A. Bazovského Galéria M.A. Bazovského Galéria M.A. Bazovského Galéria M.A. Bazovského Galéria M.A. Bazovského

 

SLOVENSKÉ SOCHÁRSTVO 20. STOROČIA
suterén
GMAB | Stála expozícia zo zbierok Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne prezentuje najhodnotnejšie diela zo slovenského sochárskeho umenia od 20. storočia po súčasnosť.

 

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!