Mestská galéria Rimavská Sobota
* Town Gallery Rimavska Sobota

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavné námestie 5, 979 01 Rimavská Sobota

Tel.: +421 47 562 43 51
E-mail: mestskagaleriars@rsnet.sk, gabi.garlatyova@gmail.com
Www: www.domkultury-rs.sk

 

Otváracie hodiny

 

Po-So: 9.00 - 17.00

 

História-popis

Mestská galéria Rimavská SobotaMestská galéria v Rimavskej Sobote bola zriadená samosprávou mesta ako organizačná súčasť Mestského kultúrneho strediska v roku 1996. Jej výstavný program sa profiluje v dvoch hlavných okruhoch zameraných na výskum a prezentáciu súčasného stredoeurópskeho vizuálneho umenia a výtvarného umenia regiónu Gemer - Malohontu. Od jej založenia tu prebehli výstavy, ktoré vznikli aj v spolupráci s inými galériami a s hosťujúcimi historikmi a teoretikmi výtvarného umenia. Koncepcia výstav MG, ktorá je pripravovaná kurátorkou galérie je orientovaná na aktuálne autorské a kolektívne prezentácie tvorby významných umelcov všetkých generácií.

 

 

 

Expozície

Výstavy vznikajú aj v spolupráci s inými galériami a s hosťujúcimi historikmi a teoretikmi výtvarného umenia. Koncepcia výstav Mestskej galérie je od roku 1999 pripravovaná kurátorkou galérie Gabrielou Garlatyovou. Členmi Galerijnej rady boli historici umenia, výtvarníci: Alena Vrbanová, Stanislav Balko, Štefan Balázs, Richard Gregor, Lucia Gregorová, Zuzana Labudová, Katarína Czikorová, Ivan Slovenčák a iní. Výstavná činnosť je orientovaná na aktuálne autorské a kolektívne prezentácie tvorby umelcov všetkých generácií. Najviac sa uplatňuje štruktúra samostatných autorských výstav, ktoré prevažujú vo výstavných projektoch galérie. Výstavy pripravujú oslovení autori a kurátori v spolupráci s odbornými pracovníkmi Mestského kultúrneho strediska. Vznikli tu výstavy, ktoré sú zaujímavé ako vrstevnatejšie sondy, ale aj ako premiéry začínajúcich umelcov.

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!