Mestská galéria Júliusa Bartu Štúrovo
* Town Gallery of Julius Barta Sturovo

 

Kontaktné údaje

Hlavná 6, 943 01 Štúrovo

Tel.: +421 36 752 34 61
E-mail: msgaleria@szm.sk
Www: www.sturovo.sk

 

Otváracie hodiny

 

Po-Pi  08.00 - 11.30, 12.30 - 16.00
Ne     14.00 - 16.00

 

História-popis

Mestská galéria Júliusa Bartu, tak ako ju vnímame dnes, pôsobí od roku 1993, a od roku 2006 je evidovaná v registri Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Nachádza sa v budove bývalého Veľkého obecného hostinca na najkrajšom a v súčasnosti aj na najexponovanejšom mieste mesta, pod storočnými platanmi na pešej zóne. Od toho času slúži verejnosti, milovníkom výtvarného umenia a je aktívnou súčasťou kultúrneho života mesta Štúrovo. Činnosť galérie zabezpečí Mestské kultúrne stredisko z mestského rozpočtu. Odbornú pomoc poskytuje komisia zložená z odborníkov. O organizovanie výstav prejavujú záujem výtvarníci domáci ale aj zahraniční. Výstavy striedajúce sa v mesačných intervaloch slúžia k obohateniu a spestreniu celkového kultúrneho života regiónu.


Expozície

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!