Galéria Nedbalka, Bratislava

Galéria Nedbalka, Bratislava

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Galéria Nedbalka, BratislavaGaléria Nedbalka, n.o.
Nedbalova 17, 811 01 Bratislava

Tel.: 421 2 54 41 02 87
Facebook: www.facebook.com/Nedbalka
Www: www.nedbalka.sk

 

Otváracie hodiny

 

Utorok - nedeľa: 13.00 - 19.00 h

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Dospelí 4 € (v cene vstupného je káva alebo čaj v kaviarni zadarmo)
Zľavnené 1-2 €

 

História-popis

Galéria Nedbalka, BratislavaGaléria Nedbalka si stanovila cieľ predstavovať verejnosti prostredníctvom svojich aktivít diela slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Ťažisko zbierky spočíva v maľbe, ale sú v nej zastúpené aj socha a grafika.
Galéria Nedbalka, BratislavaGaléria diela prezentuje prostredníctvom stálej expozície, krátkodobých výstav, odborných publikácií a výstavných katalógov. Primárne sa venuje výstavnej činnosti z tvorby slovenských autorov.

Budova Galérie Nedbalka ukrýva nečakane pôsobivý interiér s vnútorným členením, pripomínajúcim Guggenheimovo múzeum v New Yorku. Štyri poschodia však predovšetkým poskytujú priestor pre stálu expozíciu, venovanú zrodu a vývinu výtvarnej moderny Slovenska.

 

 

Služby:

Galéria Nedbalka, BratislavaVo výstavných priestoroch je na štyroch poschodiach vytvorená stála expozícia venovaná zrodu a vývinu výtvarnej moderny, ktorá ponúka pomerne ucelenú predstavu o slovenskej výtvarnej scéne tohto obdobia. Vďaka zaradeniu diel do príslušných kontextov vo vývoji umenia expozícia predstavuje aj vzájomné prepojenia a súvislosti, pričom diela si uchovávajú vlastné kvality a vynikajú ako jedinečné umelecké diela. Galéria Nedbalka, BratislavaNa základe týchto skutočností expozícia ponúka skvelý prierez dejinami slovenského maliarstva a sochárstva.
Obraz dejín maliarstva a sochárstva na Slovensku v 20. storočí je vystavaný z diel L. Mednyánszkeho, D. Skutezkého, M. Galandu, M. Benku, M. Laluhu, M. Paštéku, L. Gudernu a mnohých ďalších tvorcov, ktorí zásadne ovplyvnili vývoj umenia v tejto krajine. Na prízemí nájdu návštevníci aktuálnu výstavu primárne venovanú tvorbe slovenských autorov.

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
16.01.2018, vernisáž o 18.00 11.03.2018 Vnútri časovej kapsuly / INSIDE A TIME CAPSULE

Vnútri časovej kapsuly / INSIDE A TIME CAPSULENový rok 2018 začína Galéria Nedbalka unikátnou výstavou medzinárodne uznávaného výtvarníka ROBERTA HROMCA s názvom INSIDE A TIME CAPSULE (Vnútri časovej kapsuly). Návštevníkov čaká umelecká premiéra, pretože vystavené diela pochádzajú z autorovej najnovšej tvorby a doposiaľ neboli verejne prezentované.

Záštitu nad výstavou prevzalo Veľvyslanectvo Talianskej republiky s veľvyslancom Gabrielem Meuccim.

Výstava Roberta Hromca predstavuje odvážne expresívne práce vytvorené náročnou kombinovanou technikou. Jej súčasťou je šesť veľkorozmerných malieb na obzvlášť veľkom hliníkovom plechu s roz¬mermi 1 x 2 m a osem malieb na hliníkovom plechu polovičnej veľkosti. K štyrom zo šiestich veľkorozmerných prác sú pripevnené sivé štvorcové plechy s obrazom rúk, ktoré pôsobia, akoby sa vznášali nad povrchom obrazu. K povrchu viacerých štvorcových malieb je zasa pripevnený pevný hliníkový obdĺžnik. Práve tieto hliníkové obdĺžniky boli inšpiráciou pre názov výstavy, keďže umelec si predstavoval svoje maľby ako akúsi časovú kapsulu odrážajúcu život v dnešnom svete, ktorá doručí nevy¬hnutné informácie o našej súčasnej realite nasledujú¬cim generáciám.
Vytvorením cyklu INSIDE A TIME CAPSULE umelec naznačuje, že žiť v našom čase znamená žiť bez istoty. V umení, rovnako ako v politike, starý poriadok zaniká a nový sa ešte neobjavil – momentálne žijeme v napätí a chaose. V tomto momente destabilizácie sa však jedincom, ich rukám a mysliam, otvára obrovská príležitosť oveľa slobodnejšie prebádať rôzne nové po¬stupy a nájsť v nich krásu.
Vystavené diela vysoko ocenilo až šesť zahraničných kurátorov: Rick Kinsel z New Yorku, Giacomo Marco Valerio z Milána, Martina Campese z Benátok, Dorothea Jeger z Zürichu a Anton Divácký z Prahy. Do 72-stranovej publikácie prispel aj Ivan Jančár.
Ako sa vyjadril hlavný kurátor výstavy GIACOMO MARCO VALERIO: „Robert Hromec je v Taliansku už niekoľko rokov považovaný za najúspešnejšieho predstaviteľa súčasného slovenského výtvarného umenia. Má za sebou niekoľko výstav v prestížnych talianskych galériách a každým novým dielom dokazuje, že si uznanie milovníkov umenia zaslúži. Jeho diela znázorňujú čosi, čo je mimo času a štruktúry prvkov. Na prvý pohľad si celkom neuvedomujeme, čo vidíme, ale chápeme celkový zmysel kompozície. Hromcove diela sú akýmsi strojom času, odkazujú na štruktúru času a na život so všetkými jeho eventualitami.“

O ROBERTOVI HROMCOVI
Robert Hromec sa narodil v roku 1970 v Žiline. V roku 1998 získal titul MFA so zameraním na maľbu na Hunter College v New Yorku a v roku 1995 titul BA so zame¬raním na grafiku na City College v New Yorku. Výtvarné umenie študoval aj na Pratt Institu¬te. V akademickom roku 1997/1998 pôsobil na Hunter College ako asistent na katedre maľby. V rokoch 1992 – 1998 pracoval v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku. V roku 2002 úspešne ukončil doktorandské štúdium na Katedre dizajnu Fakulty architektúry STU v Bratislave a získal titul ArtD.
Počas osemročného pobytu v New Yorku experimento¬val s rôznymi výtvarnými technikami, výsledkom čoho je jeho jedinečný štýl – grafické maľby (print painting). V jeho najnovších obrazoch na hliníkovom plechu hrá dôležitú úlohu optická ilúzia.
Od roku 1990 sa zúčastnil na vyše sedemdesiatich vý¬stavách v USA, Kanade a Európe. V decem¬bri 2013 vyšla vo vydavateľstve Cantor Art Press v New Yorku kniha Robert Hromec: New Mixed Media Paintings on Aluminum Plate, ktorá je súčasťou knižníc najprest힬nejších múzeí a galérií v USA.
V máji 2015 začal Robert Hromec spolupracovať s Area 35 Art Gallery v Miláne.
Je ženatý, má troch synov. Žije a tvorí v Bratislave.

Každú nedeľu komentovaná prehliadka stálej expozície v slovenskom jazyku (v cene vstupenky).

 

11.02.2018, 15.00   Detské predstavenie a tvorivé dielničky
(Bábkové divadlo a výroba masiek)

 

14.02.2018   S láskou do Nedbalky: Valentín
S polovičkou za polovičku

 

28.02.2018   Prednáška
Prednáška o modernom umení s PhDr. Ľubomírom Podušelom, CSc.
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!