Šarišská galéria Prešov
* Saris Gallery Presov

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná 51, 080 01 Prešov

Tel.: +421 51 772 54 23, +421 51 773 40 38
E-mail: sg.po@centrum.sk
Www: www.sgpresov.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut,St,Pi   9.00 - 17.00
Št           9.00 - 18.00
Ne        13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 2 €
viac na stránke: http://sgpresov.sk/otvaracie-hodiny-pre-verejnost/

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Šarišská galéria PrešovŠarišská galéria PrešovŠarišská galéria sídli v pôvodne renesančnom dome, postavenom okolo roku 1600. Rozšírený bol v roku 1790. Stredné okno bolo premenené na dvere, vedúce na balkón. Jej priečelie je zakončené trojuholníkovým štítom. Na jeho vrchole sa nachádza plastika muža v kuruckom oblečení, ktorý drži v pravej ruke šabľu a v ľavej odťatú hlavu nepriateľa.

 

Šarišská galéria PrešovŠarišská galéria bola založená v roku 1956 ako Krajská galéria v Prešove, pričom dnešné meno nesie od roku 1991. Patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku. Výstavnú činnosť začala v roku 1957. Zameriava sa predovšetkým na severovýchodné Slovensko, ale vyhľadáva aj tvorbu výtvarníkov z celého východného Slovenska.

Expozície

Sakrálne umenie 15.-19. storočia zo zbierok Šarišskej galérie

Šarišská galéria Prešov / foto: Gabriela KutajováStála expozícia je zostavená predovšetkým z diel, ktoré sú výsledkom dlhoročnej zberateľskej činnosti významného prešovského umelca, akad. soch. Dušana Pončáka. Ten časť svojej zbierky (52 diel) obsahujúcej i kúsky mimoriadnej galerijnej kvality veľkoryso daroval našej inštitúcii v roku 1993, za čo sme získali cenu Akvizícia roka časopisu Pamiatky a múzeá. Ďalšiu časť zbierky (82 artefaktov) odkúpila galéria od pána Šarišská galéria Prešov / foto: Gabriela KutajováPončáka v roku 2006 vďaka grantu Ministerstva kultúry.
Pončákova zbierka vo fondoch Šarišskej galérie v celkovom počte 134 kusov je cenná o to viac, že ide o umeleckohistoricky koherentnú kolekciu sakrálnych diel predovšetkým domácej proveniencie, ktorá obsahuje plnú šírku profesionálneho rozpätia tvorcov od umelecky a remeselne vysoko erudovaných vedúcich majstrov dielní cez dielenské produkty a provincionálnu tvorbu poznačenú rôznym stupňom rustikalizácie až k umeniu ľudovému, to všetko v časovom rozpätí od neskorej gotiky po 19. storočie s presahom do insitného umenia storočia nasledujúceho.
Šarišská galéria Prešov / foto: Gabriela KutajováZ najkvalitnejších solitérov hodno spomenúť nielen neskorogotickú Sv. Annu Samotretiu a Madonu z okruhu Pavla z Levoče, ale napr. i bustu anjela z dielne barokového sochára Donnera alebo zatiaľ nedocenenú plačúcu Máriu Magdalénu spod kríža v gotizujúcom protireformačnom štýle 2. polovice 17. storočia. Zo 17. storočia pochádza niekoľko pamiatok z evanjelického umeleckého okruhu. V rámci ľudového umenia je významná a zriedkavá kolekcia ôsmych Sediacich Kristov v zamyslení z 18.-19. storočia. Veľkú kolekciu krucifixov dopĺňajú sochy svätcov a rozmanité zobrazenia Panny Márie (kalvárie, piety, Nepoškvrnené Počatie, P. Mária Lurdská, P. Mária Šaštínska) vrátane unikátnej obliekacej sochy či sochy procesiovej.
Šarišská galéria Prešov / foto: Gabriela KutajováSúčasťou expozície sú i ikony 16.-18. storočia, ktoré galéria nadobudla ešte v prvých rokoch svojej existencie. Zvlášť cenné sú diela Sv. Michal Archanjel a Bohorodička (Hodigitria), obe zo 16. storočia, ktoré si diváka podmania v prvom prípade byzantskou ortodoxiou, no sviežou štetcovou traktáciou, v prípade druhom priam moderne pôsobiacou štylizáciou.
Vďaka grantovej podpore Ministerstva kultúry mohla galéria v roku 2013 zakúpiť do svojich zbierok mimoriadne hodnotnú ikonu Sv. Jána Krstiteľa severokarpatskej proveniencie. Vzhľadom na prelínanie tradičnej ikonopisnej schémy s prvkami prevzatými z ranobarokovej kultúry ju možno datovať do 2. tretiny 17. storočia.

 

Šarišská galéria Prešov / foto: Gabriela Kutajová Šarišská galéria Prešov / foto: Gabriela Kutajová Šarišská galéria Prešov / foto: Gabriela Kutajová Šarišská galéria Prešov / foto: Gabriela Kutajová Šarišská galéria Prešov / foto: Gabriela Kutajová

 

Fotografické pohľady do expozície, jún 2009:

 

Šarišská galéria Prešov Šarišská galéria Prešov Šarišská galéria Prešov Šarišská galéria Prešov Šarišská galéria Prešov
Šarišská galéria Prešov Šarišská galéria Prešov Šarišská galéria Prešov Šarišská galéria Prešov Šarišská galéria Prešov

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!