Slovenská národná galéria - Zvolenský zámok
* Slovak National Gallery - Zvolen Castle

Slovenská národná galéria

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Zvolenský zámok
Námestie SNP, 960 01 Zvolen

Tel.: +421 45 532 19 03, +421 45 533 13 37
E-mail: zvolen@sng.sk
Www: www.sng.sk

 

Otváracie hodiny

 

St-Ne 10.00 - 17.30, posledný vstup 16.45

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

dospelí: 2,70 €
študenti, dôchodcovia, ZŤP: 1 €
ITIC, ISIC, EURO 26: 1 €
žiaci a žiačky ZŠ: 0,70 €
rodinná vstupenka (2 dospelí + min. 1 dieťa): 5,40 €
viac: https://www.sng.sk/sk/zvolen/navsteva/otvaracie-hodiny-a-vstupne

 

História-popis

Zvolenský zámokNárodná kultúrna pamiatka. Stavba na pôdoryse pravidelného obdĺžnika so štyrmi krídlami okolo ústredného dvora stojí na miernom návrší. Bola vybudovaná ako gotický poľovnícky zámok typu talianskych mestských palácov v rokoch 1370 - 1382 pre uhorského kráľa Ľudovíta I. (Zvolenský zámokVeľkého) z rodu Anjouovcov. Neskôr, vzhľadom na hroziace nebezpečenstvo tureckých nájazdov, pristavali k zámku vonkajšie opevnenie, na ktorom uplatnili fortifikačné výdobytky talianskeho quattrocenta. Zámok bol viac ráz prestavaný, iba prízemie si dodnes zachovalo pôvodný gotický charakter. V 60. rokoch 20. storočia zámok renovovali podľa projektu arch. K. Chudomelku. Dochované fragmenty stredovekých nástenných malieb a architektonické priestorové hodnoty zámku tvoria pôsobivé ucelené prostredie pre expozície SNG.
Zvolenský zámokVýstava scénografie je inštalovaná každoročne pri príležitosti Zámockých hier zvolenských. SNG tu organizuje prednášky o výtvarnom umení, poskytuje lektorský výklad, predaj katalógov, plagátov a pohľadníc. Záujemcovia majú možnosť prenajať si historické priestory Kráľovskej siene na rôzne príležitosti (koncerty vážnej hudby, recitačné a spevácke súťaže). Na nádvorí je k dispozícii espresso a predajňa suvenírov. V priestoroch zámockej kaplnky sa konajú pravidelné rímskokatolícke bohoslužby Zvolenský zámok(streda 17.00, okrem mesiacov júl - august) a koncerty vážnej hudby.
Slovenská národná galéria usporadúva v Zvolenskom zámku pôvodné výstavy a reinštalácie starého i súčasného umenia a designu.
Každoročne k MDD zámok ponúka deťom a mládeži bohatý kultúrny program s množstvom zaujímavých súťaží. Mesiac jún tiež patrí podujatiu s názvom "Remeslá na Zvolenskom zámku", ktoré je bohatou prehliadkou rozmanitých ľudových výrobných techník, ale zároveň i prehliadkou pútavých vystúpení šermiarskych a sokoliarskych skupín.
Zvolenský zámokNádvorie zámku sa každoročne stáva dejiskom "Zvolenských hier zámockých", ktoré sú spojené s inštaláciou výstav scénografie na druhom poschodí zámku.
Slovenská národná galéria organizuje prednášky o výtvarnom umení, vzdelávacie programy pre deti a mládež, poskytuje lektorský výklad, predaj katalógov, plagátov a pohľadníc.
Záujemcovia majú možnosť prenajať si historické priestory Kráľovskej sály, Stĺpovej siene a Rytierskej siene na rôzne príležitosti (koncerty, recitačné a spevácke súťaže, recepcie a. i.). Návštevníci sa môžu občerstviť v zámockej čajovni a palacinkárni.
Zámok ako jediný na Slovensku poskytuje výťah pre imobilné osoby.

 

FOTOGALÉRIA ZVOLENSKÉHO ZÁMKU

 

Expozície

Lapidárium gotického umenia (prízemie) zhromažďuje architektonické fragmenty a kamenné články zámku, ako aj zámockej kaplnky zo 14. storočia, transfery nástenných malieb z bývalej zvolenskej fary z polovice 15. storočia. Sú tu inštalované kópie a faksimilné odliatky diel viacerých najvýznamnejších drevorezieb Majstra Pavla z Levoče.

 

Zámocká kaplnka:

Zámocká kaplnkaZámocká kaplnkaRímsko-katolícke bohoslužby: streda –17.30 hod
Grécko-katolícke bohoslužby: nedeľa – 7.30 hod.
Pravoslávne bohoslužby: nedeľa – 10.30 hod.


– možnosť objednania priestoru Zámockej kaplnky pre sobášne obrady a koncerty (aj výchovné koncerty pre mládež)

 

 

Rytierska sieň: možnosť sobášnych obradov

Kráľovská sieň: koncerty vážnej hudby, kultúrne a spoločenské podujatia

Stĺpová sieň: možnosť kultúrnych a spoločenských podujatí

 

Galéria je súčasťou Slovenskej národnej galérie

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!