Galéria SPP Bratislava
* SPP Gallery Bratislava

Galéria SPP, Bratislava

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Tel.: +421 2 6262 4242
E-mail: galeriaspp@spp.sk
Www: http://www.spp.sk/kontakt/kontakt-galeria-spp/

 

Otváracie hodiny

 

Po-Pi 11.00 - 18.00

Vstup do galérie je bezplatný.

 

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Základné informácie o Galérii SPP

Galéria SPP od svojho otvorenia v roku 2000 poskytla priestor pre vyše 100 výstav popredných domácich a zahraničných umelcov z oblasti výtvarného umenia. Svoje miesto tu našli obrazy, sochy, keramika, či umelecké diela z textilu a skla. Návštevníci tu mohli obdivovať diela takých významných autorov, ako napríklad Vojtech Farkaš, Alexej Vojtášek, Iveta Lederer a Katarína Alexyová-Fígerová.
V roku 2017 sa návštevníci môžu tešiť na výstavy Daniela Bidelnicu, Jána Koválika, Márie Bidelnicovej a ďalších významných výtvarníkov.

 

Expozície

 

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
18.01.2018, vernisáž o 18.00 28.02.2018 Marek Jarotta: O 5 12 2.0

Marek Jarotta, predstaviteľ najmladšej generácie slovenských výtvarníkov, odprezentuje sériu diel zo svojej aktuálnej maliarskej tvorby, ktorou nadväzuje na predošlé výstavy s titulom „2050“, prezentované v HotDock Gallery v Bratislave a Industrial Gallery v Ostrave, na ktorých spolupracoval s kurátorkou Mariannou Brinzovou.
Výstava O 5 12 2.0 predstavuje ďalší vývoj a posun v autorovej maliarskej tvorbe, ktorá vychádza z tematiky „nemiest“ (non-places), ako sú haly, nástupištia, stanice a podobne, avšak s vizuálne i formálne odlišným uchopením tejto témy. Z jeho vyľudnených „nemiest“ sa odrazu stávajú hybridne preplnené environmenty, kde sa cestujúci strácajú v časopriestore. Marek Jarotta vo svojich maľbách zobrazuje akýsi vizuálny smog a ozvenu prostredí, ktoré svedčia o presýtenosti, no zároveň fragmentárnosti súčasného sveta a jeho množstva podôb.
O autorovi: Marek Jarotta (* 1988 Ružomberok) – Vyštudoval Ateliér maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením Doc. Klaudie Kosziby. Jedným z jeho doterajších veľkých úspechov je druhé miesto v súťaži Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov za rok 2013. V tejto súťaži sa v rokoch 2016 a 2017 opäť ocitol medzi finalistami. Autor má za sebou niekoľko samostatných a skupinových výstav na Slovensku aj v zahraničí. Samostatné výstavy, selektívne: „2050“: HotDock Gallery, Bratislava, 2016 a „2050“: Industrial Gallery, Ostrava, 2016; „Somewhere to Somewhere“: SODA gallery, Bratislava, 2014; „Čakanie“: Artotéka Gallery, Bratislava, 2015. Skupinové výstavy, selektívne: „Trumpomania“: SALOMON ARTS, New York, USA, 2017; „10 years of painting“: Gallerie d´Italia, Miláno, IT, 2016; „10 rokov maľby“: Stredoslovenská galéria a Bratislavský hrad, Banská Bystrica a Bratislava, 2015; „Affordable Art Fair“: Brusel, BE, 2013. Zúčastnil sa rezidenčného pobytu v Belgicku, workshopov a sympózií v Rakúsku a Maďarsku a mnohých ďalších projektov. Jeho diela boli vydražené v aukčnej spoločnosti White & Weiss v Bratislave. Autor žije a tvorí v Bratislave.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!