STANICA - otvorený kultúrny priestor Žilina
* STANICA - open cultural space in Zilina

STANICA

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Truc sphérique občianske združenie / Stanica Žilina-Záriečie

Závodská cesta 3, 010 01 Žilina

Tel.: +421 948 344 606
E-mail: marek@stanica.sk, robo@stanica.sk
Www: www.stanica.sk

 

Otváracie hodiny

 

História-popis

Iniciatíva Stanica je originálnym využitím priestorov železničnej zastávky Žilina-Záriečie (v bezplatnom prenájme od Železníc Slovenskej republiky) na trati zo Žiliny do Rajca. Vdychuje do nich pulzujúci život, mení stanicu na priestor pre súčasné umenie a kultúru, ale aj komunitné a sociálne aktivity. Zasahuje širokú skupinu ľudí - detí, mladých ľudí, dospelých, umelcov i divákov, ale aj cestujúcich a náhodných chodcov.
Projekt nadväzuje na medzinárodne široké spektrum kultúrnych inštitúcií (tzv. "kulturfabrík") vzniknutých na platforme skupín mladých ľudí a umelcov, ktorí vdýchli nový život do prázdnych nevyužitých továrenských hál, priemyselných objektov, staníc a obchodných centier.

 

Expozície

Variabilný priestor v rekonštrukcii
Okrem fungovania železničnej zastávky (čakárne a automatu na cestovné lístky) pre trať
Žilina-Rajec a pokračovania rekonštrukcie priestorov je programový profil Stanice štrukturovaný na otvorené a medzi sebou prepojené sekcie. Postupne rekonštruované miestnosti, variabilita priestoru a postupne získavané technické vybavenie sú predpokladom pre široké spektrum aktivít, ktoré nakoniec mnohokrát predčia jeho rozmery. Dôležité je povedať, že Stanica nie je reprezentatívny ale pracovný priestor, v ktorom sa umenie tvorí priamo pred vašimi očami.

 

Galéria/display pre výtvarné umenie
Bývalá čakáreň sú miestom malých výstav a intervencií slovenských a zahraničných výtvarníkov, dejiskom rezidenčných workshopov a prezentácií výsledkov z tvorivých dielní a rezidenčného programu.

 

Infocentrum/internet/kaviareň (od septembra 2005)
Kaviareň vo vstupných priestoroch spojená s internetom a čitárňou kultúrnych publikácií, časopisov a katalógov prináša aj informácie o kultúrnych podujatiach a iných možnostiach. Pre cestujúcich spĺňa funkciu akéhosi "oddychového medzičasu" počas čakania na vlak (denná tlač, nápoje).

 

Tvorivé dielne/Art for Social Change
Súčasťou využitia ateliérov sú tvorivé dielne z najrôznejších oblastí umenia s dôrazom na netradičné metódy a techniky určené deťom a mladým ľuďom.

 

Divadlo/performing arts
Multifunkčný priestor, najväčšia sála v podkroví Stanice, je určená pre divadelné, tanečné a hudobné workshopy a prezentácie komorných predstavení a koncertov. Technické vybavenie miestnosti umožňuje jej využitie na organizáciu prednášok, prezentácií, projekcií a konferencií najrôznejšieho zamerania.

 

Rezidenčný program pre umelcov
Mladí umelci zo Slovenska i zahraničia majú možnosť pracovať jeden až tri mesiace v ateliéroch a využívať prítomnú techniku a vybavenie. Školy, deti, mladí ľudia a všetci návštevníci môžu spoznať umelcov priamo pri práci, vidieť a diskutovať s nimi o ich tvorbe.

 

Dobrovoľnícke centrum
Sme hostiteľskou organizáciou v rámci programu Európska dobrovoľnícka služba, každý rok na Stanici pracujú traja dobrovoľníci z niektorej krajiny EÚ. Rovnako fungujeme ako vysielateľská organizácia pre mladých ľudí zo Slovenska. Veľká časť rekonštrukcie a prevádzky Stanice leží na pleciach mladých dobrovoľníkov zo Žiliny.

 

Sociálny program/arteterapia
Veríme v možnosti súčasného umenia v práci so zdravotne a sociálne znevýhodnenými alebo marginalizovanými skupinami. Vzdelávacie i arteterapeuticky vedené workshopy sú realizované zčasti v priestoroch Stanice, zčasti v partnerských sociálnych inštitúciách.

 

Komunitný program
Stanica vzniká ako dielo komunity (iniciátorov, dobrovoľníkov, sponzorov) a chce byť miestom stretnutí, komunikácie a riešenia problémov. Vďaka priamemu spojeniu železnicou získajú aj ľudia z obcí pri trati regiónu Rajeckej doliny možnosť participovať na ponúkaných aktivitách.

 

Priestor pre ďalšie aktivity/organizácie
Stanica je otvoreným priestorom aj pre ďalšie organizácie na jednorázové kultúrne a sociálne aktivity, projekty, prezentácie a pod.

 

Kalendárium

KAVIAREŇ STANICE OTVORENÁ!!!

pondelok - sobota od 12.00 do 20.00 + počas akcií aj do hlbokej noci A okrem drinkov tu nájdete aj INTERNET ZDARMA + HOT SPOT WI-FI = BLUENET NA STANICI

 

Aktuálne podujatia, ktoré sa obvykle konajú každý týždeň od piatku do nedele, nájdete na oficiálnej stránke www.stanica.sk.

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!