Galéria Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
* Mikulas Galanda Gallery Turcianske Teplice

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Kollárova ulica 720/74, 039 01 Turčianske Teplice

Tel.: +421 43 492 42 70
E-mail:
Www: www.galanda.sk

 

Otváracie hodiny

 

utorok - piatok: 10.30 - 16.30
nedeľa: 13.00 - 17.00

 

História-popis

Dom Mikuláša Galandu Turčianske TepliceGaléria Mikuláša Galandu bola stálou expozíciou Turčianskej galérie v Martine, pričom v súčasnosti ju spravuje mesto Turčianske Teplice. Jej základom bola dokumentárna a výtvarná pozostalosť umelca, ktorú darovala jeho manželka pani Mária Galandová, čo podnietilo založenie expozície v roku 1991.

 

Rodný dom Mikuláša Galandu bol 13. júla 1979 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Priestory domu boli Turčianskou galériou v Martine upravené na výstavné účely v roku 1987. Dňa 1. júla 2001 sa stal rodný dom Mikuláša Galandu vlastníctvom mesta Turčianske Teplice. Oficiálne otvorenie domu Mikuláša Galandu sa uskutočnilo 21. marca 2002 výstavou „Odkaz Mikuláša Galandu pre 20. storočie“. Dňa 24. septembra 2002 schválilo Mestské zastupiteľstvo zriaďovaciu listinu Galérie Mikuláša Galandu, ktorej základným poslaním je zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať diela výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu s osobitným zreteľom na odkaz Mikuláša Galandu.

 

Expozície

Vystavené exponáty približujú život a tvorbu M. Galandu (1895 - 1938), jednej zo zakladateľských osobností slovenského moderného výtvarného umenia. M. Galanda sa narodil a začas aj pôsobil v Turčianskych Tepliciach. Jeho diela sú vystavené v autentickom prostredí, čo umocňuje umelecký zážitok.
Súčasťou expozície je trojplátnová projekcia a videofilm.

Dňa 26. februára 2008 bola opäť otvorená stála expozícia Mikuláša Galandu na 1. poschodí galérie - umelcovho rodného domu.

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!