Bratislavský hrad
* Bratislava Castle

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Bratislavský hrad, Bratislava
Tel.: +421 2 20 48 31 11
E-mail: bratislavskyhrad@snm.sk
Www: www.snm.sk, www.bratislava-hrad.sk

 

Otváracie hodiny

Ut-Ne: 10.00 - 18.00, posledný vstup o 17.30

 

História-popis

Bratislavský hradNa skalnom výbežku Malých Karpát, nad riekou Dunaj sa týči majestátny hrad, ktorý výrazne dotvára panorámu hlavného mesta Slovenska. Mohutná obdlžniková bloková stavba so štyrmi nárožnými vežami stojí na strategickom mieste osídlenom už v dobe keltskej a veľkomoravskej. V 9. storočí v miestach dnešného hradného areálu stála palácová stavba a bazilika. Architektúru hradu najviac poznačili dostavby a prestavby v období gotiky, renesancie a počas panovania Márie Terézie. Bratislavský hradOd polovice 16. storočia, kedy sa na 200 rokov stala Bratislava korunovačným mestom Uhorska, bol hrad sídlom panovníka, konali sa tu zasadnutia Uhorského snemu a v korunovačnej veži boli uložené korunovačné klenoty uhorských král'ov. Po presťahovaní kráľovského dvora do Viedne bol na hrade Generálny seminár, kde študovali mnohí významní vzdelanci tej doby. Neskôr hrad dostalo vojsko a v roku 1811 vyhorel. Rekonštrukcia sa uskutočnila až v šesťdesiatych rokoch tohoto storočia.
Hrad s areálom bol vyhlásený v roku 1961 za Národnú kultúrnu pamiatku.

 

FOTOGALÉRIA HRADU PRED REKONŠTRUKCIOU /* PHOTO-GALLERY OF CASTLE

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ /* BIG PHOTO-GALLERY FROM EXHIBITIONS

 

Fotogaléria:

Tieto unikátne fotografie vznikli fotografovaním z leteckého modelu a uvádzame ich s dovolením autora - pána Jiřího Pištěka. Viac podrobností nájdete na www.volny.cz/leteckafotografie/.

Bratislavský hrad Bratislavský hrad Bratislavský hrad Bratislavský hrad Bratislavský hrad
Bratislavský hrad Bratislavský hrad Bratislavský hrad Bratislavský hrad Bratislavský hrad
Bratislavský hrad Bratislavský hrad Bratislavský hrad Bratislavský hrad Bratislavský hrad
Bratislavský hrad Bratislavský hrad   Bratislavský hrad Bratislavský hrad

 

Expozície

V súčasnosti sú na hrade expozície Slovenského národného múzea - Historického múzea a reprezentačné priestory prezidenta a parlamentu Slovenskej republiky.

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!