PVM - Budatínsky hrad
PVM - Budatin Castle

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa

Budatínsky hrad
Topoľová 1, 010 03 Žilina - Budatín

Tel.: +421 41 500 15 11
E-mail: muzeum@pmza.sk, sekretariat@pmza.sk
Www: www.pmza.sk

 

Otváracie hodiny

 

 

História-popis

Budatínsky hradBudatínsky hrad je historickou a architektonickou pamiatkou Žiliny. V minulosti patril medzi vodné hrady, chránené tokom riek a vodnými priekopami. Jeho najstaršou časťou je mohutná ranogotická štvorposchodová veža, ktorá bola postavená v čase opevňovania krajiny po tatárskom vpáde v polovici 13. stor. Vzhľadom na svoju polohu v blízkosti sútoku Váhu a Kysuce plnila i funkciu kráľovskej tridsiatkovej stanice, kde sa vyberalo mýto od kupcov prichádzajúcich zo Sliezska. 
Začiatkom 14. storočia, počas vlády Matúša Čáka Trenčianskeho, vežu opevnili a vystavali jadnotraktový palác. Najväčšie stavebné úpravy zaznamenal v rokoch 1487 - 1798, keď bol majetkom rodu Suoogovcov. Budatin CastleDátum renesančnej prestavby, rok 1551, je zaznamenaný na krbe prvého poschodia veže. V 18. storočí, keď hrad už úplne stratil funkciu pevnosti, postavili na zvyškoch opevnenia barokovo - klasicistický kaštieľ.
V roku 1798 prešiel Budatínsky hrad do majetku rodu Čákyovcov, ktorým patril až do roku 1945. Postihli ho aj revolučné udalosti rokov 1848 - 1849, keď 10. januára 1849 takmer úplne vyhorel a odvtedy dlhší čas chátral.
Celkovú obnovu zámku začali jeho majitelia až v rokoch 1920 - 1922. Po odstránení rumovísk časti barokového paláca dostavali juhozápadné krídlo v historizujúcom slohu a hrad dostal dnešnú podobu.

 

Fotogaléria:

Budatínsky hrad Budatínsky hrad Budatínsky hrad
Budatínsky hrad Budatínsky hrad Budatínsky hrad

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA ZÁMKU A EXPOZÍCIÍ
* BIG PHOTO-GALLERY OF CASTLE AND EXHIBITIONS

 

Expozície

Náučný chodník v zámockom parku - vysvetľujúcimi textovými tabuľkami označená trasa v areáli zámockého parku, s dôrazom na prírodné zaujímavosti lokality.

 

Hrad je súčasťou Považského múzea v Žiline

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!