Hrad Banská Bystrica
* Banska Bystrica Castle

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hrad Banská Bystrica
Námestie Š. Moyzesa, 974 01 Banská Bystrica

Tel.:
E-mail:
Www: www.banskabystrica.sk

 

Otváracie hodiny

 

História-popis

Hrad Banská BystricaHrad vo významnom stredovekom banskom meste bol pôvodne umiestnený mimo stredoveký pôdorys mesta. Dnes sa však nachádza priamo v centre a ovplyvňuje vzhľad historického jadra. Jeho najstaršou stavbou je pôvodne neskoro- románsky kostol z 13.-teho storočia. Kostol má bohatú výzdobu a oltár sv. Barbory pravdepodobne od Majstra Pavla z Levoče. Dnešný vzhľad kostola je výsledkom stavebných úprav v 14.-tom a 15.-tom storočí a barokovej modernizácie po požiari v roku 1761. Kamenné opevnenie sa začalo budovať až v roku 1479 a jeho súčasťou je brána s barbakanom a kruhové bašty.

Expozície

V areáli hradu je viacero objektov, najmä tzv. Matejov dom a mestská radnica postavená okolo roku 1500 a prestavaná v roku 1546. V objektoch hradu sú dnes umiestnené kultúrne zariadenia, v budove radnice má sídlo Štátna galéria.

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!