Hrad Zborov - Makovica
* Zborov Castle - Makovica

 

Kontaktné údaje

086 31 Zborov
Občianske združenie na záchranu Zborovského hradu
Kellerova 13, 085 01 Bardejov
kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kaminský – predseda združenia
E-mail: semafor@stonline.sk
Www združenia: www.hradzborov.sk
Mobil: 0905 700 960

 

Otváracie hodiny

Hrad je voľne prístupný.

 

História-popis

Hrad Zborov - Makovica /* Zborov Castle - MakovicaZačiatok stavby hradu Zborov - Makovica sa pravdepodobne začal odvíjať od panovania Belu IV. Hoci údaje o hrade z toho obdobia sú hmlisté a sporné, jeho stavba v tom období je asi najpravdepodobnejšia.
Po Tatárskom pustošivom ťažení Batu chána nastala na Slovensku fzv. zlatá éra budovania kamenných hradov ako najosvedčenejšieho obranného systému proti predpokladanému novému vpádu Tatárov. Hrad Zborov - Makovica /* Zborov Castle - MakovicaDôležitosť Makovice zvyšovala aj blízkosť uhorsko-poľskej hranice. Až do 14. storočia hrad bol majetkom uhorských kráľov a bol spravovaný kastelánmi. Kolonizačné hnutie na ňom výraznejšie sa začalo prejavoval v prvej polovici 14. storočia. Prvá dochovaná písomná sťažnosť na tento hrad a jeho kastelánov Bebekovcov u kráľa Ľudovíta I. je z 26. apríla 1347 na ich expanzívnu politiku voči kráľovskému mestu Bardejov a susednému panstvu Thekulovcov v Smilne. Kasteláni zrejme napomenutie kráľa zobrali na ľahkú váhu, preto ich panovník vymenil.

Hrad Zborov - Makovica /* Zborov Castle - MakovicaNa Jasovskom konvente v r. 1349 kráľovské záujmy Makovice už zastupuje Mikuláš Forgácz . Nový kastelán si vymohol od Ľudovíta I. povolenie, aby mohol otvárať bane na striebro (asi v chotári osady Zlaté). No dobrodružná politika Ľudovíta I., ktorý sa stále usiloval o neapolské dedičstvo, zmenila aj vlastnícke pomery Makovice. Za vernosť a oddanosť panovník v r. 1364 odmenil Petra Cudara z Onodu Makovickým hradom, navyše dostal ešte aj mýta v Gaboltove a v Bardejove. Cudar pokračoval v expanzívnej kolonizačnej činnosti. Svedčia o tom sústavné spory so susedným Bardejovom o chotáre, lesy, pasienky a privlastňovania si privilégií kráľovského mesta. Takto dostal panstvo na vysokú úroveň.

Celú históriu hradu Zborov - Makovica nájdete na www.hradzborov.sk.

 

Fotogaléria hradu Zborov - Makovica (august 2015)

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!