STM - Expozícia historických hodín Kaštieľ v Budimíre
* STM - Exposition of Historical Timepieces Chateaux Budimir

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

044 43 Budimír
Tel.: +421 55 695 82 94
Mobil: +421 918 965 700
Www: www.stm-ke.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut - So: 9.00 - 17.00

Prvá nedeľa v mesiaci je múzeum otvorené od 10.00 do 17.00 hod. a vstup je voľný !

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 1,50 €
Deti, študenti (6-26): 1 €
Deti (0-6), Dôchodcovia (70 - ), ZŤP: bezplatne

Foto, kamera: 2 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Kaštieľ BudimírKaštieľ BudimírArchitektonicky význačný objekt kaštieľa v Budimíre je svojou polohou zďaleka dobre viditeľný v smere príchodu do Košíc. Samotná obec Budimír leží v Košickej kotline v údolí rieky Torysy, 12 km od Košíc. Budimírsky kaštieľ je klasicistická tereziánska stavba z 2. tretiny 18.storočia s neskoršími vnútornými úpravami. Dvojpodlažná trojtraktová bloková budova s erbom na fasáde slúžila ako panské sídlo vetvy Ujházyovcov. Miestnosti majú valené krížové a kláštorné klenby, v niekdajšej reprezentačnej miestnosti je empírová nástenná maľba. Budova je vsadená do nového francúzskeho parku a ohradená novým oplotením v klasicistickom slohu.
Kaštieľ BudimírObjekt mal do roku 1985 rôznych majiteľov, časť slúžila Technickému múzeu ako depozitár, časť miestnej škole. Celková rekonštrukcia objektu, vrátane parkových úprav, trvala päť rokov a kaštieľ bol verejnosti sprístupnený v roku 1990. Pôvodný plán rátal so stálou expozícioKaštieľ Budimíru, prax si však vyžiadala zmenu tejto koncepcie. V časti suterénnych priestorov sú umiesmené depozitáre Slovenského technického múzea.
Vo výstavných priestoroch sú inštalované v kratších,či dlhších časových intervaloch malé komorné výstavy. Okrem výstav zameraných na dejiny techniky sa tu striedajú výstavy venované histórii a umeniu. K bohatej programovej skladbe prispievajú aj výstavy zo zbierok súkromných podnikateľov - majiteľov starožitností, ako aj súkromných zberateľov.

 

Expozície

HISTORICKÉ HODINY - história merania času, hodinové stroje nástenné, vreckové i vežové – prevažne zo zbierok STM.

V parku kaštieľa inštalované tri veľkorozmerné plastiky s názvom Slovenský súd, Socha čitateľa a Niekto sedí v base z cyklu Slovenské fašiangy od svojrázneho známeho slovenského sochára Ladislava Gajdoša.

 

Fotogaléria

Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír
Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír
Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír
Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír
Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír
Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír Kaštieľ Budimír

 

Expozícia je súčasťou STM Košice

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava/podujatie
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!