Kaštieľ Pustý Chotár, Beladice
* Pusty Chotar Manor-house, Beladice

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Kaštieľ Pustý Chotár
Park Hotel Tartuf
Pustý Chotár 495, 951 75 Beladice

Tel.: +421 37 633 02 35, +421 37 633 06 80-1
E-mail: tartuf@tartuf.sk
Www: www.tartuf.sk

 

Otváracie hodiny

 

január-december: Kaštieľ, hotel, reštaurácia, Galéria keramiky 10.00 - 22.00
Viac informácií získate na uvedených kontaktoch

 

História-popis

Kaštieľ Pustý Chotár, BeladiceNeoklasicistický kaštieľ, kultúrna pamiatka SR, obdĺžnikového pôdorysu obklopený rozľahlým chráneným parkom (5 ha), v súčasnosti prebudovaný na hotel. Nachádza sa v Pustom Chotári, miestnej časti obce Beladice, neďaleko Nitry.
Kaštieľ Pustý Chotár, BeladiceKaštieľ dala vybudovať šľachtická rodina Jesenských okolo roku 1820. Potom bol sídlom šľachtickej rodiny Szirányi - Ötömös. Neskôr ho odkúpil barón Henrik Lindelóf, ktorý ho koncom 19. storočia prestaval a zväčšil v duchu neoklasicizmu. V neoklasicistickej podobe sa kaštieľ zachoval dodnes, ale v zmenšenej pôdorysnej dispozícii, pretože v roku 1937, počas stavebných úprav vtedajšieho majiteľa Dr. Krausa, boli rozobraté bočné krídla. Novým majiteľom sa po krátkej dobe stala rodina Ďurčanských Kaštieľ Pustý Chotár, Beladice(Ferdinand Ďurčanský bol ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky do júla 1940), ktorá vlastnila kaštieľ do roku 1945. V rokoch 1948-1979 bola v budove Základná deväťročná škola. V ďalšom období Okresná pamiatková správa v Nitre ako investor vytvorila etapový plán a podľa finančných možností začala komplexnú Park Hotel Tartuf - Kaštieľ Pustý Chotár, Beladiceobnovu budovy a parku, ktorá však zostala v stave rozpracovanosti.
Od roku 1998 kaštieľ spravuje súkromná firma, ktorá sa rozhodla celý objekt zrekonštruovať, prinavrátiť mu jeho pôvodnú umelecko-historickú hodnotu a naplniť jeho priestory zodpovedajúcim spoločenským a kultúrnym využitím.
Interiér:
V centre dispozície kaštieľa je neoklasicistického hlavné vstupné schodište s kovaným zábradlím od viedenského umeleckého zámočníka J. Wagnera a s ornamentálnymi štukami na strope. Z vnútorného zariadenia zostal zachovaný fajansový krb v podobe pseudorenesančného príborníka z 90-tych rokov 19. storočia. Pozornosť si zaslúžia aj maľované vitrážové okná hlavného vstupu a pôvodný drevený strop v jednom zo salónikov na poschodí kaštieľa.
Kaštieľ Pustý Chotár (foto 1937), BeladiceExteriér:
Výrazné stavebné úpravy realizoval spomínaný barón Lindelóf. Kaštieľ vtedy dostal podobu dvojpodlažnej trojtraktovej budovy obdĺžnikového pôdorysu s výrazným ústredným rizalitom, ktorý je na záhradnom priečelí zastrešený kupolou. Okolo rizalitu bol vybudovaný kovaný balkón prístupný prevýšenými dverami zo salóniku na poschodí. Popod liatinovú koPark Hotel Tartuf - Kaštieľ Pustý Chotár, Beladicenštrukciu balkónu sa priamo z parku vchádza do oválnej sally terreny.
Ďalšie zmeny týkajúce sa budovy kaštieľa, ktoré ovplyvnili jej súčasnú podobu, uskutočnil bohatý židovský obchodník Dr. Kraus v roku 1937. Boli rozobrané 2 bočné krídla, čím došlo k zmenšeniu kaštieľa. Zachovaná však zostala jeho neoklasicistická podoba.
Kaštieľ Pustý Chotár, Beladice - bazén, exteriérSúčasný stav:
Kaštieľ využíva v súčasnosti súkromná spoločnosť a od konca roku 2003 v ňom prevádzkuje Park Hotel Tartuf.
Nájdete tu všetko, čo v iných luxusných hoteloch. Okrem hluku.
Pár kilometrov za Nitrou čaká na všetkých príjemné prekvapenie. Neoklasicistický Kaštieľ Pustý Chotár, Beladicekaštieľ, so štýlovými izbami, modernou gastronómiou, 5 kongresovými sálami a wellness centrom, ponorený v rozhľahlom tichom parku. Park Hotel Tartuf ponúka ubytovanie v komfortne zariadených izbách, skvelý výber jedál, nápojov a špecialít v klimatizovanej reštaurácii, štýlovej kaviarni s letnou terasou a lobby bare, prepravu vlastným autobusom. Je ideálnym miestom na usporiadanie rôznych firemných a spoločenských podujatí.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA KAŠTIEĽA
* BIG PHOTO-GALLERY OF MANOR-HOUSE

 

Expozície

Prírodná galéria umeleckej keramiky - stála expozícia súčasnej svetovej umeleckej keramiky

 

Prírodná galéria umeleckej keramiky - Kaštieľ Pustý Chotár, BeladiceSlovenský unikát pár kilometrov za Nitrou
V lete 2007 bola v areáli Kaštieľa Pustý Chotár slávnostne otvorená Prírodná galéria umeleckej keramiky. Galéria nadväzuje na medzinárodné keramické workshopy, ktoré sa tu konali v rokoch 1999 - 2009. Počas ôsmich workshopov tu pôsobilo 52 umelcov zo 4 svetadielov.
S keramikou vytvorenou na workshopoch v Beladiciach sa môže široká verejnosť a turisti oboznámiť v historickom kaštieli a Park Hoteli Tartuf. Diela sú tu umiestnené nielen v interiéroch, ale aj v chránenom parku. Ten sa v závere spomínaného leta 2007 premenil na Prírodnú galériu, ktorá je výnimočnou v rámci celého Slovenska. Na inom mieste sa doposiaľ podobná stála umelecká prezentácia keramických diel v historických objektoch nenachádza.

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!