HOTEL KERLING, Banská Štiavnica

SBM - Starý Zámok Banská Štiavnica
* SMM - Old Castle Banska Stiavnica

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Slovenské banské múzeumStarozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 94 72
E-mail: sbm@muzeumbs.sk, infobs@muzeumbs.sk
Www: www.muzeumbs.sk

GPS: N – 48°27´33,50″ / E – 18°53´28,40″

 

Otváracie hodiny

Možnosti vstupu, vstupné

História-popis

Starý Zámok Banská ŠtiavnicaStarý Zámok Banská ŠtiavnicaStarý zámok sa nachádza nad Námestím sv. Trojice, pod úpätím vrchu Paradajz. Patrí k najstarším stavebným pamiatkam mesta Banskej Štiavnice, ktorý dokumentuje románsky, gotický, renesančný a barokový výtvarný sloh.

 

Expozície

 

Archeologická expozícia „Baníci prichádzajú…“
- poklady bronzových šperkov, nástrojov a súčastí odevov z obdobia okolo roku 900 pred Kr.
- jedinečné nálezy z archeologických výskumov Sitna a Starého mesta /Glanzenberg/ v Banskej Štiavnici

 

Z histórie mesta Banskej Štiavnice
- listina z roku 1275 : najstaršia listina vydaná mestskou kanceláriou na Slovensku, najstaršie zobrazenie mestského erbu v rámci kráľovstva, pečať s baníckymi znakmi, najstaršia svojho druhu v Európe

 

Maketa oltára Majstra M.S. z roku 1506
-sedem zachovalých tabuľových obrazov s námetmi mariánskeho a christologického cyklu

 

Strelecké terče a historické zbrane
- najstarší terč z roku 1754

 

Baroková plastika
- originály súsošia Sv. Trojice z banskoštiavnického námestia

 

Lapidárium
-kamenné krstiteľnice, náhrobníky, mestské fontány, unikátna liatinová náhrobná doska z roku 1598

 

Reliéfy a plastiky z barokovej banskoštiavnickej Kalvárie
- zapísané medzi 100 najohrozenejších pamiatok sveta

 

Himmelreich
– žalár a mučiareň

 

Prezentácia najznámejších remesiel Banskej Štiavnice:
Fajkárska dielňa – posledná fajkárska dielňa na Slovensku, svetoznáme hlinené fajky štiavničky,možnosť predvádzania výroby fajok
Umenie kováčov – kováčska vyhňa s mechom z 18. stor., výrobky umeleckého kováča Karola Fizélyho, kované a liatinové náhrobné kríže
Historické hodiny a zvony – interiérové, vežové hodiny, gotický, renesančný a barokový zvon

 

 

Fotogaléria

Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica
Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica
Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica
Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica
Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica
Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica Starý Zámok Banská Štiavnica  

 

Expozícia je súčasťou SBM Banská Štiavnica

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!