Smolenický Zámok
* Smolenice Castle

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Kongresové centrum SAV
Zámocká 18, 919 04 Smolenice

Tel.: +421 33 558 61 91, +421 33 558 61 92
E-mail: kc-smolenice@savba.sk
Www: www.kcsmolenice.sav.sk

 

Otváracie hodiny

Pre verejnosť prístupný len cez letné prázdniny v mesiacoch júl a august!

 

História-popis

Smolenický Zámok V 15. storočí vzrástol význam Smoleníc, lebo v obci bol vybudovaný hrad, ktorý sa stal centrom a sídlom smolenického panstva. Začiatkom 16. stor. získavajú Smolenice Országhovci. V roku 1777 preberá Ján Pálffy do zálohu smolenické panstvo. Pálffyovci neobývali Smolenický hrad, ktorý už za posledného Erdo dyovca - Krištofa III. upadal, lebo nebolo finančných prostriedkov na údržbu. Dielo skazy bolo dovŕšené v období napoleonských vojen, keď zhorela hlavná budova hradu aj s vežou.
Terajší Smolenický zámok sa začal budovať na začiatku 20. stor. majiteľ smolenického a dobrovodského panstva gróf Juraj Pálffy st. Prvé práce na hradbách zámku sa začali už v roku 1887 úpravou bášt. Bašty zo starého hradu zostali, iba sa nadstavili a zastrešili. Gróf Pálffy dal zámok postaviť vo vlastnej réžii podľa návrhu architekta Jozefa Huberta. Prvá svetová vojna bola príčinou prerušenia stavebných prác na zámku. Niektoré miestnosti boli len provizórne upravené a bol v nich umiestnený archív rodu Pálffyovcov. Až do skončenia druhej svetovej vojny sa na stavbe nepokračovalo. V roku 1945 sa majiteľom zámku stal štát, zámok prevzala SNR a zvolila si ho za svoje letné sídlo. Zámok bol dostavaný, zariadený a 26.6.1953 bol odovzdaný SAV, aby sa stal reprezentačným miestom pre stretnutia vedcov z celého sveta.
Vo vnútri zámku sa nachádza niekoľko štýlovo upravených salónov a chodieb, ale nenachádza sa tu žiadne historicky cenné vybavenie.

 

Smolenický Zámok Smolenický Zámok Smolenický Zámok
Smolenický Zámok Smolenický Zámok Smolenický Zámok
Smolenický Zámok Smolenický Zámok Smolenický Zámok
Smolenický Zámok Smolenický Zámok Smolenický Zámok
Smolenický Zámok Smolenický Zámok Smolenický Zámok

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!