PVM - Sobášny palác v Bytči
* PVM - The Wedding Palace in Bytca

 

Kontaktné údaje

Zámocký areál, 014 01 Bytča

Tel.: +421 41 500 15 11
E-mail: muzeum@pmza.sk, sekretariat@pmza.sk
Www: www.pmza.sk

 

Otváracie hodiny

 

UT – NE: 9.00 - 16.00
Obedňajšia prestávka: 11.30 – 12.00

VSTUP do Sobášneho paláca v Bytči je ZDARMA

 

História-popis

Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in BytcaSobášny palác v Bytči je súčasťou známeho zámockého areálu a patrí medzi najvýznamnejšie renesančné pamiatky v strednej Európe. Dokončený bol v roku 1601 a pravdepodobne ho stavali talianski majstri, ktorí pracovali i na Bytčianskom zámku. Postaviť ho dal palatín Juraj Thurzo, známy podporovateľ vzdelanosti. Stavba mala slúžiť predovšetkým pre svadby jeho dcér. Svojim spôsobom je to unikátna stavba, pretože podobný veľký priestor sa v danej dobe na území Slovenska nevyskytoval. Svadobná sála má rozmery 34,5 x 12,5 m. Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in BytcaFasády boli bohato zdobené. Dominantu tvorí portál s erbami Juraja Thurzu a jeho druhej manželky Alžbety Czoborovej a nápis vo voľnom preklade, že palác dal postaviť na slávu svojich dcér. V roku 1856 objekt vyhorel a od tej doby sa datovalo i obdobie rôznych stavebných úprav a zmeny využitia. V súčasnosti sa pripravuje rekonštrukcia.

Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in BytcaVďaka finančnej podpore Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zdrojov Žilinského samosprávneho kraja, sa podaril ojedinelý projekt, za pomoci ktorého budú novozrekonštruované priestory paláca opätovne slúžiť svadbychtivým párom, ale aj širokej verejnosti na uspokojovanie a rozvíjanie spoločensko kultúrnych záujmov všetkých cieľových skupín návštevníkov objektu. Palác bol slávnostne otvorený 23. októbra 2009.
Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in BytcaObnova paláca v celkovej hodnote takmer 2,3 mil. eur sa začala v apríli 2008 a komplexnou renováciou prešli počas 18 mesiacov jeho obe poschodia - vnútorné, ako aj vonkajšie priestory. Cieľom bolo prinavrátiť objektu, freskám a maľbám pôvodnú podobu zo 17. storočia. „Som spokojný, že pamiatka, ktorá bola na území Slovenska vôbec prvou stavbou svojho druhu má opäť svoju dôstojnú tvár. Rekonštrukciou Sobášneho paláca napĺňame svoj cieľ podporovať kultúrne a historické klenoty našich regiónov. Investícia do našich pozoruhodných historických pamiatok posilňuje hrdosť obyvateľov na vlastný kraj a vracia sa nám aj v pozitívnej odozve prostredníctvom domácich i zahraničných návštevníkov našich malebných regiónov,“ povedal na margo projektu predseda Žilinského samsprávneho kraja Juraj Blanár.

 

Expozície

Sobášny palác v Bytči – stredoeurópsky klenot

- stála výstava o histórii paláca

 

Uhorský palatín Juraj Turzo – renesančný človek

Expozícia je reprezentatívnou pripomienkou jedinečnej historickej osobnosti palatína Juraja Turza, zdôrazňuje jeho renesančnú osobnosť, ktorá sa významným spôsobom zapísala do politického, kultúrneho a náboženského života vtedajšieho Uhorska.

 

Pamiatky UNESCO na Slovensku

 

Koncom roku 2010 Sobášny palác v Bytči rozšíril svoje služby pre verejnosť o sprístupnenie študovne pomocného materiálu fondu dopravy Považského múzea v Žiline. V podkrovných priestoroch paláca je už teraz k dispozícii viac ako štyristo kusov dokumentačného materiálu ktorý sa týka prevažne železničnej dopravy. „Považské múzeum v Žiline je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dejín dopravy na Slovensku. Sekcia dejín dopravy v súčasnosti disponuje reprezentatívnym súborom prvotných dokumentov, pozostávajúcich z usporiadanej zbierky plošných materiálov (kníh, spisov, predpisov, výkresov, máp, fotografií, preukazov atď), ktorého časť bola premiestnená a sprístupnená práve do spomínanej novej študovne, “ uviedol Peter Šimko, historik dopravy múzea.
Ide o staré cestovné poriadky československých železníc a autobusovej dopravy (bývalé ČSAD), datovaných od 70. rokov minulého storočia. Ďalej sú to napríklad grafikonové pomôcky, železničné predpisy a odborná literatúra ako monografie, zborníky, štúdie, diplomové práce alebo záverečné správy výskumných úloh bývalej VŠDS. Zaujímavosťou sú francúzske a nemecké železničné periodiká z 19. storočia. Medzi najvzácnejšie dokumenty, ktoré sú tiež k nahliadnutiu v novej študovni, patria uhorské zákonníky z konca 19. a začiatku 20. storočia, ktoré okrem iných obsahujú aj železničné zákony povoľujúce stavbu nových tratí. „Materiály z fondu dopravy múzea, ktoré v súčasnosti študovňa poskytuje, sú len základom pre jej ďalšie dobudovanie. Naďalej plánujeme literatúru venovanú dejinám dopravy v študovni dopĺňať, aby sme poskytli komplexnejší študijný materiál najmä pre odborníkov venujúcim sa histórii dopravy,“dodal Peter Šimko.
Študovňa pomocného materiálu fondu dopravy v Sobášnom paláci v Bytči bude otvorená od utorka do piatku, v čase od 9,00h do 16,00h. Bližšie informácie na tel: 041/552 30 27.

 

Fotogaléria Sobášneho paláca a expozície

Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca
Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca
Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca
Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca
Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca Sobášny palác v Bytči / The Wedding Palace in Bytca

 

Palác spravuje Považské múzeum v Žiline

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
15.02.2018
22.02.2018
  Jarné prebúdzanie a zvieracie mláďatá

Koniec zimy a jar sú v našich zemepisných šírkach od nepamäti spájané so vznikom nového života. Tomuto neomylnému cyklu podlieha aj rozmnožovanie živočíchov vo voľnej prírode. Účastníci tejto prednášky sa môžu dozvedieť veľa zaujímavostí o dvorení a pytačkách v živočíšnej ríši. Tiež o tom, ako vzniká život a ako sa rodia mláďatá obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov. Dozvedia sa veľa nových informácií o mláďatách zvierat, o ich vývoji a starostlivosti rodičov o ne. Prednáška bude doplnená pútavou audiovizuálnou projekciou.
Vhodná pre žiakov MŠ a ZŠ, cena na žiaka je 1€, pedagogický dozor zadarmo.
Na prednášku je nutné sa vopred objednať a to mailom na adresu sobasnypalac@pmza.sk alebo telefonicky na čísle 0917 598 905. Čas prednášok o 9.00 a 11.00 hod.


20.03.2018 22.03.2018 Tradičné veľkonočné zvyky

Prednáška pre ZŠ etnologičky Kataríny Kendrovej na tému tradičné veľkonočné zvyky. Žiaci sa dozvedia aké tradície, obrady a povery sa spájajú s veľkonočným obdobím v našom regióne a zapojiť sa môžu aj do tvorivých dielní – dekupáž veľkonočných vajíčok. Na prednášku je potrebné sa vopred objednať na mailovej adrese sobasnypalac@pmza.sk.


     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!