Historicky významné mestá a obce Prešovského kraja

 

Prešovský kraj - erb

 

A - Z

 

Prešovský samosprávny kraj sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenskej republiky. Jeho severné ohraničenie tvorí dlhá štátna hranica s Poľskou republikou (360 km), ktorú tvoria prirodzené prírodné prekážky – pohoria a rieky. Na východe kraj susedí s Ukrajinskou republikou. Na južnej strane susedí s Košickým krajom, na západe so Žilinským a Banskobystrickým krajom. Svojou rozlohou 8 998 km2 zaberá približne 18 % územia Slovenskej republiky. Prešovský kraj je spomedzi všetkých krajov najľudnatejší a pokiaľ ide o rozlohu, je druhý najväčší kraj Slovenska.
Kraj má 13 okresov, 23 miest a 642 obcí. Sídlom kraja je mesto Prešov.

 

Internetová prezentácia Prešovského samosprávneho kraja: www.vucpo.sk

 

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!