Historicky významné mestá a obce Trnavského kraja

 

Trnavský kraj - erb

 

A - Z

 

Trnavský kraj patrí medzi menšie kraje Slovenska. Nachádza sa na juhozápadnom Slovensku, je úzky, pretiahnutý v smere severozápad-juhovýchod-juh. Hraničí s 3 štátmi. Na severozápade s Českou republikou, na západe sa dotýka Rakúska a na juhu má spoločnú hranicu s Maďarskom. Okrem toho susedí s 3 krajmi, Trenčianskym, Nitrianskym a Bratislavským.
Územie kraja sa nachádza najmä v Podunajskej nížine, ktorá je od Záhorskej nížiny oddelená Malými Karpatmi a na severovýchode obrúbená výbežkom Považského Inovca. Pozdĺž väčších riek sa v nížinách vytvorila oblasť nivných rovín. Nevysoké pohoria na území kraja majú prevažne charakter vrchovín, v ktorých sú miestami planiny.
Nížiny sú v teplej klimatickej oblasti, v pohoriach je mierne teplá klíma. Územín kraja preteká niekoľko väčších riek. V Podunajskej rovine je to Dunaj, Malý Dunaj, Váh a Dudváh. Na Záhorskej nížine Morava a Myjava. Na území kraja je viacero vodných diel. Najvýznamnejšie je Vodné dielo Gabčíkovo na Dunaji, Sĺňava pri Piešťanoch a Kráľová pri Senci na Váhu. Vďaka minerálnym a termálnym vodám vznikli v Piešťanoch a Smrdákoch kúpele. Ďalšie termálne vody napr. Dunajská Streda a Sládkovičovo, sa využívajú na rekreáciu.
Väčšia časť územia Trnavského kraja patrila od 13. storočia do roku 1888 dvom stoliciam: Bratislavskej a Nitrianskej. V kraji je 249 obcí, z toho 15 miest a 234 vidieckych obcí. Najväčšie mesto je krajské mesto Trnava, druhé najväčšie sú Piešťany a tretí je Hlohovec.
Z hospodárskeho aj dopravného hľadiska je Trnava najmenej kompaktný kraj, pretože ho tvoria veľmi rozdielne a od seba veľmi vzdialené regióny, ktorých spojenie je neprirodzené a teda aj problematické.
Cestovný ruch je orientovaný najmä na oblasť Malých Karpát, na kúpeľné mesto Piešťany a na mestskú pamiatkovú rezerváciu Trnava.

 

Internetová prezentácia Trnavského samosprávneho kraja: www.trnava-vuc.sk

 

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!