Historicky významné mestá a obce Žilinského kraja

 

Žilinský kraj - erb

 

A - Z

 

Územie Žilinského kraja patrilo od stredoveku až do roku 1923 do stolíc Liptov, Orava a Turiec, západná časť s okresmi Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto a Čadca bola v Trenčianskej stolici. Roku 1949 vznikol Žilinský kraj, ktorý mal vo svojom obvode i okresy Považská Bystrica a Ilava, dnes súčasti Trenčianskeho kraja. Zanikol v roku 1960.
V júli 1996 bol Žilinský kraj opätovne obnovený zákonom NR SR č.221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. V súčasnosti je toto územie začlenené v rámci územnosprávneho členenia Slovenskej republiky do Žilinského samosprávneho kraja.
Žilinský kraj sa nachádza v severozápadnej časti Slovenskej republiky. Je to kraj prírodných krás, kultúrnych pamiatok, kraj s rozvinutým priemyslom, ale i poľnohospodárstvom, kraj rozsiahlych lesov, veľkých riek a priehrad. Kraj, v ktorom sa snúbia ľudové obyčaje, folklór a ľudová architektúra s modernou výstavbou, dopravou, energetikou a ďalšími výdobytkami technického pokroku. Je to kraj Jánošíkových tradícií, drevených kostolov, skanzenov a folklórnych festivalov, ale i kraj národných dejateľov, významných osobností kultúrneho a spoločenského života, budovateľov priehrad, elektrární, diaľnic, kraj kde sa stretávajú cestné, železničné i letecké dopravné tepny Európy.
Žilinský kraj sa rozprestiera na ploche 6788 km2. Hraničí s Poľskou a Českou republikou.
Nížinné kotliny popri riekach Váh, Orava, Turiec, Kysuca a iných ležia v nadmorskej výške nad 300 m a sú uzavreté pahorkatinami a pohoriami, z ktorých najvýznamnejšie sú Západné Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra a Malá Fatra, Beskydy, Strážovské vrchy a Javorníky. Najvyšším vrchom je Bystrá – 2248 m n. m. Má mierne teplé až chladné vlhké podnebie s najnižšími teplotami na Slovensku nameranými v Oravskej Polhore.
Kraj má 11 okresov, 314 obcí, 17 z nich získalo štatút mesta. V mestách kraja žije 51 % obyvateľov, najväčším mestom je Žilina, najmenším Rajecké Teplice.

 

Internetová prezentácia Žilinského samosprávneho kraja: www.zask.sk

 

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!