Ábelová

 

Kraj: Banská Bystrica

Okres: Lučenec

Web stránka

Popis

Obec Ábelová leží medzi Lučencom a Detvou. Spomína sa od roku 1275 ako Abelfeuld, neskôr ako Abellehota (1460), Ábelová (1808); maďarsky Ábelfalva. Vznikla asi začiatkom 13. storočia.
Všetky uhorské štatistiky a záznamy, ktoré sa dotýkajú národnostného charakteru Ábelovej, sa zhodujú v tom, že Ábelová bola vždy slovenskou obcou. Za takú ju uvádza už Conscriptio Regni Hungariae secundum loca, religionem et linguam, jussu Augustae Reginae 1772 facta, s. XVIII, pp.254, uložené v Národnom múzeu v Budapešti.
V obci žila a tvorila spisovateľka Božena Slančíková Timrava . V budove bývalej materskej školy, v ktorej učila je zariadené literárne múzeum.

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!