Svätý Anton

 

Kraj: Banská Bystrica

Okres: Banská Štiavnica

Web stránka

Popis

Obec sa nachádza v Štiavnických vrchoch, 4 km na JV od Banskej Štiavnice pri riečke Štiavnica. V obci sa našlo sídlisko a popolnicové pohrebisko z mladšej doby bronzovej.
Prvá písomná zmienka o obci Svätý Anton pochádza z roku 1266. Otázky vývoja obce sú málo zmapované. Vychádza sa z ojedinelých historických prameňov z prvej polovice 13.storočia, z určitých tradícií získaných porovnávaním situácie vývoja v celom regióne. Názov osady, dediny vychádza z patrocínia staršieho pôvodného kostola zasväteného s.Antonovi Pustovníkovi. V liste z roku 1266 sa uvádza, že územný celok okolo kostola bol zapísaný ako súčasť majetku rodiny HuntPoznanovcov. V historických prameňoch najmä od druhej polovici 15.storočia sa príslušnosť dediny k sv.Antonovi pustovníkovi zapísala v rôznych formách. Názvy obce sa uvádzajú ako Sand Anthony, Zenthanthal, Scent Antollo.

 

Múzeá

Galérie

 

 

Pamiatky

 

 

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!