Beladice

Beladice - erb

 

Kraj: Nitra

Okres: Zlaté Moravce

Web stránka

Popis

Prvá písomná zmienka:
1156 Beladice / 1808 Pustý Chotár / 1209 Malé Chrášťany / 1355 Veľké Chrášťany

Významná obec a fara Bélád, príslušenstvo ostrihomského archidiakonátu, bola známa už v roku 1156 (prvá písomná zmienka). V roku 1397 sa obec stala príslušenstvom hradu Jelenec. Beladice zničili v roku 1573 Turci a od tej doby sa uvádzajú pod názvom Malé Beladice. V roku 1601 mala obec 43 domov, v roku 1828 52 domov a 367 obyvateľov. V roku 1662 ich vlastní Gaspar Bélády-de-Kis-Bélád. V šľachtickej kúrii tu v roku 1676 bývajú bratia Farkas a János Bélády. Potom majetky vlastnia Malonayovci. Koncom 18. storočia sa obec stáva majetkom rodiny Ilovay a v tomto období sa názov obce vyskytuje v obmenách Bélád a Beladice. Ďalšími majiteľmi majetku sa stáva šľachtická rodina Jesenských a potom Bálint Majthényi. Vo vlastníctve ho vystriedala rodina Szentiványi, ktorá prebrala beladický kaštieľ postavený koncom 18. storočia kráľovským radcom a podžupanom Tekovskej župy Karolom Jesenským. Tento kaštieľ v roku 1874 prestavali pre O. Szentiványiho podľa projektov V. Balogha v romantickom, neobarokovo-klasicistickom slohu.
Osada Pustý Chotár vznikla v roku 1808 ako majetok kráľovského radcu a podžupana Tekovskej župy Karola Jesenského, ktorý dal v roku 1820 postaviť kaštieľ. Tento neskôr vlastnili rodiny Szirányiova, Lindellófova, Krausova a Ďurčanských. Barón Henrik Lindelóf ho koncom 19. storočia prestaval a zväčšil v duchu neoklasicizmu. V neoklasicistickej podobe sa kaštieľ zachoval dodnes, ale v zmenšenej pôdorysnej dispozícii, pretože v roku 1937, počas stavebných úprav vtedajšieho majiteľa Dr. Krausa, boli rozobraté bočné krídla. V rokoch 1948 do roku 1979 budova kaštieľa slúžila ako základná škola. Od roku 1980 do roku 1991 bolo v budove zriadené vzdelávacie centrum ONV. Do roku 1998 bol kaštieľ majetkom obce. Potom terajší vlastník kaštieľ s parkom zrenovoval a na konci roku 2003 ho sprevádzkoval ako hotelové zariadenie pod menom Park hotel Tartuf.
Obec Beladice, v súčasnej podobe, vznikla zlúčením štyroch obcí v roku 1976. Tvoria ju štyri časti: Beladice, Malé Chrášťany, Veľké Chrášťany a Pustý Chotár.

 

Múzeá

 

 

Galérie

Pamiatky

 

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!