Brodzany

Brodzany - erb

 

Kraj: Trenčín

Okres: Partizánske

Web stránka

Popis

Brodzany ležia 4 km na JZ od Partizánskeho. Korene osídľovania pochádzanú už z mladšej doby kamennej,pričom tu je významná lokalita lengyelskej kultúry. Prvá zmienka o obci s názvom "Borogian" a jej prvých majiteľoch Brodziankovcoch pochádza z roku 1293.
Najstaršia zmienka o kaštieli ako o rodovom sídle Brogyányiovcov je z roku 1377 (spomína sa ako kúria). Stavebné úpravy a prístavba veží sú známe z roku 1669. Vtedy sa už táto stavba uvádza ako kaštieľ. Súčasťou areálu kaštieľa je aj rozsiahly park, ktorého rozloha dosahuje 8 ha. Jeho založenie sa viaže k príchodu rodiny Friesenhofovcov do Brodzian.
V roku 1976 sa Brodzany stali časťou mesta Partizánske. V roku 1993, kedy si obec pripomenula 700 rokov od prvej písomnej zmienky, sa znovu osamostatnili.

 

Múzeá

Galérie

 

 

Pamiatky

 

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!