Bojnice

Bojnice - erb

 

Kraj: Trenčín

Okres: Prievidza

Web stránka

Popis

BojniceToto kúpeľné a turistické mestečko leží na styku Hornonitrianskej kotliny s výbežkami Strážovských vrchov - Malej Magury, 2 km na Z od Prievidze. Je významnou archeologickou lokalitou. BojnicePrvé osídlenie siaha do stredného paleolitu a ďalšie nálezy siahajú do neolitu a eneolitu. Bojnice existovali už v 6. storočí ako strážna osada. Kráľovský hrad bol postavený koncom 11. storočia, pričom bojnické podhradie sa spomína v listine Zoborského opátstva z roku 1113. Bojnice získali mestské výsady dekrétom kráľa Ľudovíta I. v roku 1366. Opätovne boli potvrdené kráľom Žigmundom v roku 1429.

 

Múzeá

Galérie

 

 

Pamiatky

 

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!