Borský Mikuláš

Borský Mikuláš - erb

 

Kraj: Trnava

Okres: Senica

Web stránka

Popis

Obec Borský Mikuláš vznikla zlúčením dvoch obcí Borský Mikuláš a Borský Peter 1.1.1975.
Obec patrí medzi najstaršie obce na Záhorí, ktoré už známy rímsky historik P. C. Tacitus spomína ako Sarmatia. Toto územie bolo obývané slovanskými kmeňmi, ktoré sa tu usadili na ochranu hraníc. Medzi viacerými vynikli Sikuli, Plavci a Buri. Do 13. storočia nie sú známe spoľahlivé informácie o tomto území.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1394, zo záznamov novozriaďovanej zemepanskej správy, ktorá dopĺňa už fungujúcu cirkevnú správu. Najstarší názov Zenthmiklos a Zenthpeter je na listine Bratislavskej kapituly z 3. júla 1394. Podľa tejto listiny a ďalších dokumentov patril Borský Mikuláš ako poddanská obec hradu Ostriež. Neskôr obec patrila holíčskemu panstvu a jeho vládnucemu rodu Czoborovcov, ktorí ju predali Habsburgovcom.
V 16. storočí sa tu usadili Habáni, ktorí sa zaoberali hrnčiarstvom a výrobou nožov. Dodnes nám ich pripomína časť obce nazývaná Habány.
Patrónom obce bol svätý Mikuláš, ktorý sa v 18. storočí dostal aj do znaku obce. Starším symbolom obce bola bežiaca líška pod borovicou. Pečatidlo s týmto znakom sa datuje od roku 1597 a používa sa dodnes.

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

 

Rodný dom Jána Hollého ZHM Borský Mikuláš

 

Ságelská studnička
Neďaleko rodného domu Jána Hollého sa nachádza i obľúbené vychádzkové miesto básnika „ Ságelská studnička“, na ktorú zložil jednu zo svojich najkrajších ód. Je to Sírny minerálny prameň, nad ktorým dala v r. 1770 postaviť rodina Benkova kaplnku zasvätenú sv. Jánovi Nepomuckému. V r. 1834 kaplnku prestavili a v r. 1920 ju dal z úcty k Jánovi Hollému opraviť farár Karol Nečesálek. Najnovšie bola zrenovovaná v r. 1985 z príležitosti osláv 200. výročia narodenia Jána Hollého.

 

Slamený domček
Za pozornosť stojí i slamený domček- príklad ľudovej architektúry vyskytujúcej sa v Západoslovenskom kraji. Je to menší sedliacky dom z 19. storočia z dusanej hliny so slamenou krytinou. Vchod má zvýraznený jednoduchým žurdom.

 

Kostol Sv. Petra a Pavla
V časti obce Borský Peter stojí najstaršia pamiatka - barokový kostol, zasvätený svätému Petrovi a Pavlovi. Je to jednoloďová stavba zo 14. storočia. Drvený maľovaný chór znázorňuje všetkých apoštolov. Pôvodne bol postavený v románskom slohu a odborníci tvrdia, že mohol byť postavený už v 12. alebo začiatkom 13. storočia. Bol ohradený vysokým múrom so strieľňami a za tureckých vpádov slúžil ako pevnosť, čo dodnes pripomína i turecký polmesiac na jeho veži. Maďarskí dejepisci ho pomenovali „Arpádházbeli templom“ – kostol z doby kráľovského rodu Arpádovcov. /1301/.

 

Kostol Sv. Mikuláša
V časti obce Borský Mikuláš stojí barokovo-klasicistický kostol zasvätený sv. Mikulášovi, ktorý bol postavený v roku 1636, za zemetrasenia v roku 1855 bol veľmi poškodený.
Dnešný kostol pochádza z roku 1753, upravovaný a prefasádovaný v prvej polovici 20. storočia. Je to jednoloďová stavba so zaobleným štvorcovým presbytériom, do štítového priečelia vstavanou vežou a s priestormi zaklenutými korýtkovou klenbou. Hlavný neobarokový oltár so stĺpovou architektúrou a plastikami v strede má reliéfnu skupinu so sv. Mikulášom.

 

Kaplnka Sv. Márie Magdalény
Na najvyššom bode Záhorskej nížiny ( 296,9 m. n. m.) na pieskovom vŕšku sa nachádza pôvodne pútnické miesto „ Kaplnka Sv. Márie Magdalény“, ktorú dal v roku 1668 postaviť Imrich Czobor.

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!