Bánovce nad Ondavou

Bánovce nad Ondavou - erb

 

Kraj: Košice

Okres: Michalovce

Web stránka

Popis

Osídlenie je doložené pohrebiskom skupiny východoslovenskej mohylovej kultúry z konca eneolitu a začiatku doby bronzovej, sídliskové nálezy sú z obdobia keltsko dáckeho a slovanského osídlenia. Najstaršie písomné zmienky o obci sú v listine jágerskej kapituly z roku 1329. Vznik Bánoviec však súvisel so staršou zaniknutou osadou Kupona, ktorá ležala na pravom brehu Ondavy. Bánovce nad Ondavou sa postupne uvádzajú ako Banoch /1342/, Banowsze /1773/, Bánovce /1920/ a od r.1927 Bánovce nad Ondavou.

 

Múzeá

Galérie

 

 

Pamiatky

 

Reformovaný kostol
Stavba prvého reformovaného kostola súvisí so vznikom cirkvi v roku 1610 . Pozemok na jeho stavbu darovala A.Orozsová a v jeho veži bol zvon od prešovského zvonolejára J.Wierda z roku 1648.
Na mieste pôvodneho kostola bol postavený v roku 1867 neoklasicistický kostol, prestavaný v roku 1924 a obnovený v roku 1955.

 

Rímskokatolícky kostol
Novovybudovaný rímsko-katolícky kostol, ktorého súčasťou sa stala i osemuholníková kaplnka rodiny Lehotských, bol ukončený v auguste 1998.

 

Štvorhranná tesárska zvonica z 20.rokov 20. storočia - kultúrna pamiatka, ktorá stojí na pozemku patriacemu ku rímskokatolíckemu kostolu.

 

Osemuholníková pohrebná kaplnka Lehotských, ktorá bola zakompovaná ako súčasť novovybudovaného rímskokatolíckeho kostola.

 

Empírová kúria - bloková pozdĺžna stavba so stredným rizalitom podopretá štyrmi toskánskymi stĺpmi.

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!