Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom - erb

 

Kraj: Trenčín

Okres: Myjava

Web stránka

Popis

Brezova pod BradlomMesto leží na úpätí Brezovských Malých Karpát a na Myjavskej pahorkatine vo výške 278 m. Osídlenie územia sa predpokladá už od praveku, prvá písomná zmienka pochádza z roku 1263, keď sa v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. spomína ako „villa apud fluvium Brizona“, teda územie v okolí potoka. Brezová ako poddanská obec čachtického panstva je známa od roku 1568. V roku 1709 bola Brezová povýšená na mestečko. Súčasný názov Brezová pod Bradlom pochádza z roku 1928, keď bola na vrchu Bradlo postavená mohyla generála Milana Rastislava Štefánika, pôvodne astronóma, neskôr politika, diplomata a vojaka, jedného z troch zakladateľov bývalého Československa. Mohylu navrhol náš najvýznamnejší architekt Dušan Jurkovič, rodák z Turej Lúky, ktorý je pochovaný na miestnom cintoríne. Brezová zohrala významnú úlohu v revolučných rokoch 1848-49. Schádzali sa tu vodcovia štúrovského hnutia.

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

 

Mohyla gen. Milana Rastislava Štefánika na Bradle

 

Rímskokatolícky kostol sv. Trojice (1590)

 

Neoklasistický evanjelický a.v. kostol (1873)

 

Pomník Majstra Jána Husa, jediný na Slovensku (z roku 1922)

 

Pamätník J. M. Hurbana

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!