Budmerice

Častá - erb

 

Kraj: Bratislava

Okres: Pezinok

Web stránka

Popis

Prvé zmienky o obci sú z roku 1296. Názov obce prechádzal vývojom, pričom dnešný názov Budmerice, nesie obec od roku 1948. Obec patrila panstvu Červený kameň, ako aj okolité obce. V 16.storočí vybudovalo panstvo Červeného kameňa rozsiahle rybníky s chovom rýb, ktoré sa zachovali do dnes. Z čoho vyplýva že obyvatelia Budmeríc sa zaoberali chovom rýb a sú známi ako dobrí poľnohospodári a povozníci. V 17.storočí je na vysokej úrovní hrnčiarstvo a mlynárstvo. Hrnčiari mali svoj vlastný cech. V tom čase sa obec stala sebestačnou, čo sa týka počtu mlynov mala najväčší počet mlynov v Bratislavskej župe. V roku 1705 sa medzi povstaleckým vojskom Františka Rákoczyho II. a cisárskym vojskom pod vedením palatína Grófa Jána Pálffiho odohrala pri obci krvavá bitka. Povstalci Františka Rákociho ll. boli porazení a obec Budmerice vypálená.
V roku 1888 vybudovalo panstvo Červeného kameňa - gróf Ján Pálffy, veľký milovník prírody a poľovačiek, v polesí Lindavy bažantnicu a bezprostredne pri obci poľovnícky kaštieľ, ktorý bol viackrát rekonštruovaný a renovovaný.

 

Múzeá

Galérie

 

 

Pamiatky

 

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!