Bzovík

 

Kraj: Banská Bystrica

Okres: Krupina

Web stránka

Popis

Obec Bzovík sa nachádza na Krupinskej planine, 4 km na JJV od Krupiny. Tunajšia lokalita sa uvádza v roku 1135 pod menom Bozouk v súvislosti s cistercitským opátstvom, ktorého donáciu potvrdil panovník Belo II. Obec sa vyvíjala ako zemepanské mestečko a bola trhovým a jarmočným centrom okolia. Pôsobil tu prvý predseda Matice slovenskej Štefan Moyses a jazykovedec Štefan Hattala.

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

 

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!