Bzenica

Bzenica - erb

 

Kraj: Banská Bystrica

Okres: Žiar nad Hronom

Web stránka

Popis

Obec Bzenica sa prvý krát spomína v historických záznamoch v roku 1075 pod menom Gronzucha. V roku 1124 nájdeme dedinku v listinách pod menom Boznica. Od roku 1326 nesie názov Bzenica. O jej dávnejšom osídlení však svedčia archeologické nálezy v chotári osobitne na vrchu Sobotište, kde preukázali prítomnosť dávneho keltského pohrebiska. Okolie obce je zaujímavé blízkou zrúcaninou hradu Revište. Časti obce tvoria i Bukovina, Záhorčie a Stupy .

Bzenica je rodiskom mnohých vzácnych osobností slovenskej histórie. V minulosti mala šťastie na dobrých učitelov ako bol Ján Gubriansky (prispievateľ so Slovenských novín), Peter Lojek (člen Matice Slovenskej) a Jozef Hugolín (priekopník slovenskej paleontológie). Významným článkom kultúrneho života obce bolo aj ochotnícke divadlo, ktoré sa traduje v obci od roku 1923. Do povedomia sa zapísalo meno Petra Lojeka, na ktorého prácu úspešne nadviazali učitelia Norbert Barbier (autor libreta prvej detskej opery na svete - Jurkov sen), Imrich Korgó, Pomník Andreja KmeťaMikuláš- Kollár v Bukovine, Ján Križan a Alžbeta Bačarková. Učitel Martin Sobek bol členom Muzeálnej slovenskej spoločnosti rovnako ako miestny farár Anton Veselovský. Zo Bzenice pochádza i F. Lojeková, bývalá primabalerína Slovenského národného divadla v Bratislave.
Avšak najvýznamnejšou osobnosťou je Andrej Kmeť: archeológ, botanik, národopisec, člen Matice slovenskej, zakladateľ a prvý predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Kultúrny dom je v obci od roku 1959. Od svojho otvorenia nesie meno Andreja Kmeťa. Je na ňom pamätná tabula i busta A. Kmeťa od akademického sochára Jozefa Pospíšila. Od roku 1976 pracuje miestna folklórna skupina, ktorá mnohokrát účinkovala na festivaloch v Detve, vo Východnej atď.

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!