Častá

Častá - erb

 

Kraj: Bratislava

Okres: Pezinok

Web stránka

Popis

Obec na rozhraní Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny leží 13 km severovýchodne od Pezinka. Prvá písomná zmienka je z roku 1296. Vyvíjala sa ako zemepanské mestečko s trhovým právom. V listinách z 13. a ďalších storočí je uvádzaná pod viacerými názvami - Shastus, Sathmansdorf, Sathmania, Schatmansdorf, Czasta, Czeste. Od 13. storočia do konca feudalizmu to bola poddanská dedina patriaca k panstvu Červený Kameň. V roku 1560 získala privilégiá mestečka s právom týždenných trhov a do roku 1578 s právom na tri jarmoky ročne.
Obec je rodiskom spisovateľa Juraja Fándlyho (1750-1811).

 

Múzeá

Galérie

 

 

Pamiatky

 

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!