Divín

Divín - erb

 

Kraj: Banská Bystrica

Okres: Lučenec

Web stránka

Popis

DivínHrad vznikol v 13. storočí, podhradie s farnosťou jestvovalo v 14. storočí. Staré a cudzojazyčné pomenovania boli v roku 1329 (castrum) Dyun, villa sub eodem castro, Dyen, Dyuen (1393), Dywyn (1467), Dewen, Dewen Alya (1473), Diwín (1808); maďarsky Dévén, Divény. Panstvo Divín patrilo postupne rodine Tomajovcov, Lossonczyovcov, DivínBalassovcov a i.. nakoniec zichyovskému seniorátu. Hrad bol dobudovaný po roku 1559 ako protiturecká pevnosť. Turci ho v roku 1575 dobyli a stal sa ich oporným bodom. Spod tureckej nadvlády sa vymanil v roku 1593, v roku 1604 sa ho zmocnili Bocskayovi povstalci. V polovici 17. storočia patril Balassovcom. Vzhľadom na to, že odtiaľto znepokojovali celé okolie, cisár im ho odňal. Balassovci si pol hradom postavili opevnený kaštieľ. Pre ich ďalšie výčiny dal generál Stassoldo hrad v roku 1674 zrúcať. Podhradie sa vyvinulo v polovici 17. storočia na poddanské mestečko, od roku 1715 malo jarmočné právo. V erbe malo na trojvrší holuba s ratolesťou v zobáku. V roku 1828 mala obec 151 domov a 1056 obyvateľov. Okrem výroby sít a roštov sa remeslá nevyvinuli, prevládalo poľnohospodárstvo. Bol tu mlyn, v 18. storočí panský pivovar. Začiatkom 20. storočia sa ťažil v chotári magnezit. Za I. ČSR bola obcou roľníkov a poľnohospodárskych robotníkov. V roku 1931 došlo k viacerým masovým akciám nezamestnaných, zorganizovali aj zbierku pre štrajkujúcich handlovských baníkov. V júni 1938 veľká manifestácia KSČ proti fašizmu a rozbíjaniu ČSR. Obec žiadala vykázať grófa Zichyho. Po vypuknutí SNP vznikol v obci RNV, bola tiež sídlom vojenskej poľnej nemocnice. Hneď po oslobodení rozparcelovali veľkostatok grófa Zichyho.

DivínTomanová: vznikla asi v 14. storočí na území Divínskeho panstva, koncom 16. storočia patrila hradu Somoskö. Spustla za vojen v 1. polovici 17. storočia, pritom ako osada opäť patrila Divínu.

Slatinka: obec ležala v tesnej blízkosti Divína, spustla v polovici 14. storočia. V roku 1660 sa spomína už ako pustá osada Divínskeho panstva.

Zdroj: Vlastivedný slovník obci na Slovensku, 1. časť.

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

 

DivínDivínV obci pod hradom sa nachádza opevnený renesančný kaštieľ z roku 1670 so štyrmi bastiónmi. V obci sa nachádza aj barokový kostol z roku 1657, postavený na gotických základoch, obohnaný opevnením zo 17. storočia. Blízko kostola fara z roku 1761 s najstaršími slnečnými hodinami v Novohrade. V sedielku na južnej strane hradu sa nachádza neskorobaroková kaplnka sv. Anny z roku 1775.

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!