Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom - erb

 

Kraj: Trenčín

Okres: Ilava

Web stránka

Popis

Mesto Dubnica nad Váhom leží v údolí Bielych Karpát a Strážovských vrchov na ľavom brehu rieky Váh. Doklady o najstaršom osídlení Dubnice pochádzajú zo staršej doby kamennej. Najstaršia písomná zmienka o Dubnici je v listine z roku 1193. V tejto listine sa spomína Dubnica ako majetok dedične užívaný bratmi Vratslavom a Piskinom.

 

Múzeá

Galérie

 

 

Pamiatky

 

Barokový rímsko-katolícky kostol sv. Jakuba apoštola
Najstarším archívnym dokladom, v ktorom sa spomína tento dubnický kostol je listina ostrihomskej kapituly z roku 1276. Kostol je gotický, barokovo upravený v roku 1754. Dubnický kostol sv. Jakuba je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

 

Mariánska socha z polovice 18.storočia
Plastika panny Márie sa nachádza na námestí Matice Slovenskej. Táto rokoková socha je z polovice 18. storočia s bohato členeným podstavcom. Na čelnej strane podstavca sa nachádza dvojitý erb a rokoková girlanda.

 

Rokokové súsošie sv. J. Nepomuka
Rokokové súsošie pochádza z roku 1773 a je umiestnené na troch samostatných podstavcoch. Na dvojstupňovej základni je plochý sokel s rímsou, na ňom sú 3 samostatné piliere dekorované rastlinnými úponkami. Piliere majú rímsové hlavice, na strednom socha sv. Jána Nepomuckého v charakteristickom odeve s krucifixom v rukách, odev je bohato riasený v súlade s pohybom tela. Na bočných pilieroch sú sochy dvoch anjelov.

 

Stĺp hanby
Stĺp hanby je z kameňa s jednoduchou rímsovou hlavicou, na troch stranách so železami. V hornej časti je ukončený kamennou guľou. Už dlhší čas je stĺp premiestnený z jeho pôvodného miesta ku kaštieľu.

 

Secesná vila staviteľa Reima
Vila staviteľa Reima je vybudovaná v roku 1903 secesnom slohu. Objekt má dve podlažia. Na čelnej a zadnej fasáde sú 2 vežičky, pôdorys je nepravidelný.

 

Park J.B. Magina
Vznik a vývoj parku je spätý s rodom Ilešhaziovcov. Gašpar dal roku 1657 vybudovať kaštieľ, ku ktorému vybudoval aj záhradu. Najznámejšou súčasťou parku Ilešháziov vo francúzskom slohu bola oranžéria z roku 1733.

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

Ranobarokový kaštieľ
Tento kaštieľ z roku 1670 je postavený v štýle ranného baroka s renesančnými základmi. Bol rozšírený v rokoch 1719 – 1730. Jednoposchodová budova je štvorkrídlová dvojtraktovej dispozície a s ústredným dvorom. Vstupná časť sa pýši honosnou barokovou bránou a štvorhranou vežou. Z dvornej časti je priebežná arkádová spojovacia chodba, na prízemí otvorené arkády na pilieroch. V západnom krídle je baroková kaplnka Nanebovzatia Panny Márie z roku 1730.

 

Renesančný kaštieľ
Dubnický renesančný kaštieľ je z 1. polovice 17. storočia, jeho najväčšie úpravy nastali v 18. storočí. Poschodová budova sbočnými krídlami vybiehajúcimi do uhla, má v strednom krídle vretenové schodište. Z druhej strany objektu sa nachádza Dubnický park. V renesančnom kaštieli dnes sídli hotel Astoria Lux.

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!