Dolná Strehová

Dolná Strehová - erb

 

Kraj: Banská Bystrica

Okres: Veľký Krtíš

Web stránka

 

Popis

Prvá písomná zmienka o tejto obci ležiacej v severnej časti Ipeľskej kotliny je z roku 1245.

 

Múzeá

Galérie

 

 

Pamiatky

 

Dominantou je rokokovo-klasicistický kaštieľ z 18. storočia, v ktorom sa nachádza expozícia veľkého slovenského básnika Imre Madácha. Pri kaštieli sa nachádza hrobka I.Madácha so sochou Adama - hlavnej postavy z Tragédie človeka. Zo sakrálnych stavieb sa zachoval neskororenesančný kostol (ev.a.v.) z roku 1625 a v roku 1819 bol prestavaný na spôsob barokovo-klasicistických evanjelických tolerančných chrámov. Ďalej je to pôvodne klasicistický kostol „Nanebovzatie Panny Márie“ (rímskokatolícky) z druhej tretiny 18. storočia.

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!