Detva

Detva - erb

 

Kraj: Banská Bystrica

Okres: Detva

Web stránka

Popis

DetvaDetva bola založená v roku 1638 ako obec Víglašského panstva jeho majiteľom Ladislavom Csákym. V roku 1811 bola povýšená na mestečko, s právom organizovania výročných trhov a jarmokov. Vtedy pravdepodobne dostala aj erb, ktorého tri smreky symbolizujú lesné bohatstvo oblasti.

 

Múzeá

Galérie

 

 

Pamiatky

 

Detva - Kostol sv. Františka z AssisiKostol sv. Františka z Assisi - postavený v rokoch 1803 - 1804, obnovený, pôvodne renesančný chrám, dnes chránená kultúrna pamiatka. Nachádzajú sa v ňom neskorobarokové oltárne maľby a bohato zdobený interiér.

 

Bývalý Obecný dom postavený v roku 1908. Patrí k historicky najstarším architektonickým objektom Detvy. Do roku 1991 bola sídlom obecného, neskôr mestského úradu. 

 

Rodinný dom Vagačovcov, zakladateľov prvej bryndziarne na Slovensku. Ján Vagač založil v roku 1787 bryndziareň, ktorej výrobky boli známe a obľúbené doma i v zahraničí. Dom bol postavený na začiatku 20. storočia a nadstavaný v roku 1930.V súčasnosti je v rekonštrukcii.

 

Pôvodný detviansky murovaný dom s dlhým dvorom bol pre Detvu v minulosti charakteristický. Drevená brána z roku 1857, uzatvárajúca dvor, je poslednou zachovanou ukážkou drobnej drevenej architektúry pôvodnej Detvy. Stavba je chránenou kultúrnou pamiatkou.

 

Kaľamárka sa nachádza sa asi 5 km severne od centra Detvy, smerom na Chrapkovú.
Andezitová skalná plošina obkolesená skalnými stenami, komínmi a vežami s výškou presahujúcou 10m. Nálezy zo skalnej plošiny Kaľamárky patria do neskorej doby bronzovej. Výskum potvrdil jej keltské osídlenie, osídlenie v rímskej i veľkomoravskej dobe a jeho zánik v 10. alebo 11. storočí nášho letopočtu. Náučný chodník sprístupňuje históriu Kaľamárky.

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!