Hurbanovo

Holíč - erb

 

Kraj: Nitra

Okres: Komárno

Web stránka

Popis

Mesto Hurbanovo sa nachádza na juhu západného Slovenska v Podunajskej nížine, pri sútoku riek Žitavy a Nitry.
Archeologické nálezy potvrdzujú, že sa na tomto území vystriedali viaceré praveké kultúry, z obdobia sťahovania národov tu žili kmene kvádov, dákov, markomanov, gótov, avarov a hunov.
Pôvodnou osadlosťou bola časť Konkoľ, podľa archívnych listín pod názvom "possesio Concol", ktorá po odchode tatárskych vojsk bola v roku 1242, osídlená kunmi pod vedením Matúša Thegeho, známeho ako Máté Thege de Concol, ktorému kráľ Béla IV. daroval zemanský titul a 1600 hektárový majetok.
Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho HurbanovoZ tohto obdobia je známa aj osadlosť "villa Wegh" z roku 1247 so slovanským osídlením, pričom najznámejším majiteľom bol v roku 1308 knieža Ápor.
Prvá zmienka o pôvodnom osídlení v oblasti súčasného Hurbanova podchádza z roku 1357 ako "possesio Galla", z ktorého sa neskôr stal názov Ó-Gyalla.
Časť Bohatá je podľa historických listín známa od roku 1404, pričom patrila zemianskym rodinám Deshyzyovcov a od roku 1571 Ordódyovcom. V druhej polovici 16. storočia po tureckých nájazdoch bola čiastočne vyľudnená, avšak od polovice 17. storočia sa opätovne osídlila.
Významným historickým obdobím v dejinách mesta bola druhá polovica 19. a začiatok 20. storočia, keď v meste pôsobil Dr. Miklós Konkoly - Thege, ktorý napísal vyše 40 vedeckých prác a založil prvú hvezdáreň na bývalom historickom území Rakúsko - Uhorska, ktoré malo svoje významné postavenie z celoeurópskeho hľadiska.

 

Múzeá

Galérie

 

 

Pamiatky

 

V Hurbanove sa nachádzajú rôzne historické pamiatky, ako napríklad katolícky kostol sv. Ladislava, kostol reformovanej cirkvy, klasicistická kúria, poľovnícky zámok, katolícky kostol sv. Anny atď. Medzi chránené prírodné pamiatky zaraďujeme aj historický park v areály observatória a hvezdárne a dva historické parky v Bohatej.

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!