Ilava

Ilava - erb

 

Kraj: Trenčín

Okres: Ilava

Web stránka

Popis

IlavaIlavaPrvá písomná zmienka o meste je z roku 1332. Mestu dominuje hrad, pôvodne vystavený ako kláštor, ktorý od čias Márie Terézie slúži ako nápravné zariadenie.

 

Múzeá

Galérie

 

 

Pamiatky

 

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

Ilavský hrad
Ilavský hrad z prelomu 11. - 12. storočia pozostával z Horného a dolného hradu. Horný po fortifikačnom zničení v roku 1674 prebudovaný na prvý kláštor rádu trinitárov - teda kláštor Najsvätejšej Trojice v Uhorsku. Dolný slúžil ako zemepánske sídlo. Objekty v roku 1855 kúpil itát a prebudoval na Krajinskú trestnicu pre ťažkých väzňov v roku 1856, odvtedy až dodnes slúži na väzenské účely.

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!