Krupina

Krupina - erb

 

Kraj: Banská Bystrica

Okres: Krupina

Web stránka

Popis

KrupinaKrupina a Trnava sú najstaršie mestá na Slovensku. Mestské práva dostali už v roku 1238. Na základe bohatých archeologických nálezísk môžeme predpokladať, že okolie Krupiny bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej (2400 - 1900). Svedčia o tom nálezy medených sekier, dlátok a ozdobné predmety zo staršej doby bronzovej, zvyšky kultúry popolnicových polí, keramika a žiarové hroby z obdobia lužickej kultúry. Najstaršia písomná zmienka o území na ktorom vznikla Krupina je v listine Bela II. z roku 1135.

 

Múzeá

Galérie

 

 

Pamiatky

 

Krupina - VartovkaStrážna veža - Vartovka bola vybudovaná v roku 1541 spolu s mestskými hradbami na obranu pred tureckým nebezpečenstvom.

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!