Lubina

Lubina - erb

 

Kraj: Trenčín

Okres: Nové Mesto nad Váhom

Web stránka

Popis

O pobyte prvých obyvateľov na území obce svedčia vykopávky z mladšej doby bronzovej. Názov obce Lubina je odvodený od slovného základu "lub" vo význame lyko, podkôrna časť listnatého stromu. Pomenovanie osady v takomto poraste - dubovom - "dubina, dubina, bude z teba Lubina", je i základom povesti o založení obce.
Prvá písomná zmienka o našej obci je zo 7. marca 1392, keď uhorský kráľ Žigmund Luxemburský daroval bratislavskému županovi Štiborovi zo Štiboríc celé čachtické panstvo i s okolitými dedinami - medzi nimi i Lubinu.

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!