Likavka

Likavka - erb

 

Kraj: Žilina

Okres: Ružomberok

Web stránka

Popis

Obec Likavka leží na pravom brehu Váhu v najzápadnejšej časti Liptovskej kotliny, na jej rozhraní so Šípskou Fatrou, pod juhozápadným úpätím Chočských vrchov, v Likavskej doline severne od Ružomberka (zástavbou s ním už takmer spojená). Vyvinula sa ako podhradská obec, jej osudy sú spojené s dejinami hradu Likava. V minulosti bola známa pltníctvom.
Začiatky osídlenia obce Likavka možno sledovať už pred 13.storočím. Dokazuje to aj typ názvu obce, ktorý zaraďuje túto osadu k najstaršej skupine obcí v Liptove. Prvá písomná zmienka o osade Likava je v neznámej listine z obdobia vlády Bela IV. (1235 - 1270), o ktorej sa zachovala zmienka z roku 1341. Kráľ daroval likavský majetok údajne zemanovi Mikulášovi a jeho potomkom, ktorí ho vlastnili až do roku 1335. K týmto zemanom patril asi aj Ladislav z Likavy (de Likua), ktorý sa zúčastnil roku 1300 pri metácii majetku Čerín.

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

 

Kostol svätého Martina v Martinčeku
Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Historické údaje o kostole sv. Martina sú málo známe, navyše ich prekrýva teória o kláštore templárov a romantická povesť o vražde veľkého templárskeho vizitátora a učiteľa Jána Gottfrieda de Herberstein zo Štajerska, ku ktorej tu malo dôjsť v roku 1230. Archeologické výskumy na neďalekom vrchu Mních, realizované v 60. rokoch 20. storočia, teórie o templároch nepotvrdili. Kostol pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likava a Lisková, obec Martinček vznikla až po vystavaní kostola.
V interiéri kostola v Martinčeku bol urobený vynikajúci objav stredovekej nástennej maľby ranogotického kostolíka, jedného z najstarších v Liptove. Hoci jej definitívne datovanie a zaradenie je ešte neuzavreté, dá sa povedať, že tu ide azda o jednu z najstarších súvislo zachovaných nástenných malieb na Slovensku vôbec. Odkryté a reštaurované nástenné maľby v interiéri kostola sú závažným prínosom v poznaní stredovekej nástennej maľby a výtvarnej kultúry Slovenska.

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!