Liptovská Sielnica

Liptovská Sielnica - erb

 

Kraj: Žilina

Okres: Liptovský Mikuláš

Web stránka

Popis

Obec Sielnica sa datuje od roku 1256. Už v roku 1463 kráľ Matej udelil tejto obci práva mesta. V roku 1945 sa začala úradne nazývať Liptovská Sielnica. V obci bola pozastavená výstavba, pretože 27.mája 1964 začala výstavba vodného diela Liptovská Mara. Stará obec bola zaliata vodami priehrady. Na severnom brehu Liptovskej Mary vyrástla nová obec, ktorá bola slávnostne otvorená v roku 1974. K tomuto obdobiu, svojej rodnej obci a okolitej prírode sa vo svojej tvorbe často vracia aj národný umelec Andrej Plávka, ktorý je tiež sielnickým rodákom.
Do správy obce Liptovská Sielnica patrí aj časť katastra Liptovská Mara. Nachádzajú sa tu zaujímavé historické pamiatky – Archeologické múzeum v prírode Liptovská Mara – HAVRÁNOK /zrekonštruované keltské sídlo z 1. storočia p.n.l./. a Liptovský Starhrad (inak nazývaný aj hrad Liptov, alebo Sielnický hrad).

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

Hrady, zámky a kaštiele

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!