Madunice

Madunice - erb

 

Kraj: Trnava

Okres: Hlohovec

Web stránka

Popis

Najstaršie podložené osídlenie obce pochádza z doby rímskej a to konkrétne germánskymi kmeňmi v 3. – 4. storočí n.l. Z chotára obce sú totiž známe zlomky keramiky z tohto obdobia. Po zániku Veľkomoravskej ríše sú Madunice spolu s okolím súčasťou nitrianskeho kniežactva. O tom, že územie Maduníc v tomto prelomovom čase bolo osídlené dokladá tzv. zoborská listina z roku 1113, kde sú doložené i Madunice. Historická listina významná pre mnohé lokality na Slovensku vznikla na podnet prestaveného kláštora sv. Hyppolita v Nitre na Zobore. Tento požiadal kráľa Kolomana znova vymedziť majetky kláštora po vpáde moravského markgrófa Ota na územie juhozápadného Slovenska. Listina jasne určuje územia, ktoré boli pod priamou vládou kráľa a tými, ktoré patrili nitrianskemu benediktínskemu kláštoru. Do majetkov zoborského opátstva patrili i Madunice, spomínané v tejto listine pod názvom Medenz, s uvedením, že v tejto osade je akási vŕba, ktorá tvorí hranicu medzi majetkami kráľa Kolomana a zoborského kláštora.

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

 

Pamiatky

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!