Moldava nad Bodvou

Moldava nad Bodvou - erb

 

Kraj: Košice

Okres: Košice - okolie

Web stránka

Popis

Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1255. Ide o listinu, ktorá potvrdzuje majetkový stav okolia z roku 1150. O vydanie tohto dokumentu požiadal jasovský kláštor, lebo pôvodná listina bola počas tatárskeho vpádu zničená. Moldava bola v tomto období súčasťou turnianskeho hradného panstva a patrila medzi kráľovské majetky.
Pôvodné pomenovanie bolo „villa curriferorum ZEKERES“ (= Vozokany), ktoré označuje povolanie pôvodných obyvateľov zaoberajúcich sa povozníctvom. Už v roku 1267 sa názov uvádza ako SCEPSY-SCEKERES. Tradícia a literatúra potvrdzujú, že sa tieto fermy názvu už vtedy vyslovovali „sepši“ resp. „sepši-sekereš“.V roku 1329 sa po prvý raz objavuje nemecké pomenovanie „MOLDAVA“, ktoré sa vzťahuje tak na rieku Bodva ako aj na osadu (Bolda, Polda, Molda sú názvy zaužívané nemeckými kolonistami na označenie rieky Bodva). Keďže od 15. storočia sa ešte ako súbežné pomenovanie zachovalo aj Szekeres – Szekeresfalva, mnohí sa domnievajú, že popri starom meste po vpáde Tatárov vzniklo aj novšie, v ktorom sa usadili aj nemeckí prisťahovalci, zaoberajúci sa poväčšine klčovaním okolitých lesov.
Významným dokumentom je menovacia listina kráľovského sokoliara Leonarda z Moldavy, ktorú podpísal kráľ Ladislav IV. Kumánsky (1272-1290) pri príležitosti svojho pobytu v Moldave. Spis je datovaný 30. marca 1282 a je najstarším zachovaným dokumentom vystaveným na území mesta.
V roku 1927 bolo mesto úradne nazvané „MOLDAVA NAD BODVOU“.

 

Múzeá

 

 

Galérie

 

Mestská galéria Rovás - výstavné priestory pre umelecké diela a exponáty.

Sídlo: Severná 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
Kontakt: +421 55 460 21 73
Otváracie hodiny: streda 16.00-18.00

 

Pamiatky

 

Kováčska vyhňa STM Moldava nad Bodvou

 

Kópia drevenej brány odhalená v roku 1996. Nachádza sa v parčíku pri kostole reformovanej cirkvi na Hlavnej ulici pred domom č. 33, kde aj pôvodne stál. Originál sa nachádza na dvore Východoslovenského múzea v Košiciach. Je pamiatkou na rok 1795, kedy mesto opäť, po niekoľkýkrát horelo. Obeťou požiaru sa stala päťtisíc zväzková knižnica. Tragédia sa neobišla ani bez ľudských obetí. Okrem kostolov, ktoré zostali bez strechy a roztopili sa aj zvony, sa pred plameňmi uchránila iba táto brána, na ktorú po požiari na pamiatku vyryli nápis v latinčine: "Plameňom som horela a predsa som nezhorela…".

 

Kostol reformovanej cirkvi sa nachádza na námestí v historickom centre. Pochádza z roku 1773 a je postavený v klasicistickom štýle. Veža bola dostavaná v roku 1789 a má dva zvony. Kostol bol rekonštruovaný v rokoch 1876,1922,1951 a opäť v rokoch 1997-1999. Zaujímavosťou je prekrásne vyrezávaná kazateľnica.

 

Rímsko-katolícky kostol sa nachádza v historickom centre mesta. Dobové dokumenty potvrdzujú, že už pred rokom 1290 stál v Moldave murovaný kostol. Na jeho základoch bol v 15. storočí, za vlády kráľa Mateja Korvína vybudovaný kostol v gotickom štýle, ako košický Dóm Svätej Alžbety.

 

Hrady, zámky a kaštiele

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!